Η αυτοαξιολόγηση του 2013-24

Κατά το σχολικό έτος 2013-14 υλοποιήθηκε στο σχολείο για πρώτη φορά το πρόγραμμα αυτοαξιολόγησης της σχολικής μονάδας. Από την πρώτη στιγμή προσπαθήσαμε να αντιμετωπίσουμε τη διαδικασία όχι ως μία τυπική γραφειοκρατική υποχρέωση, αλλά ως μία ευκαιρία να γνωρίσουμε εμείς οι ίδιοι το σχολείο μας, να καταγράψουμε τις λειτουργίες του, να προβληματιστούμε πάνω σε αυτές και να σχεδιάσουμε κάποιες παρεμβάσεις για την επόμενη χρονιά, με στόχο να προχωρήσουμε ένα βήμα προς τα μπρος.

Στη διαδικασία ενεπλάκησαν όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας. Την κύρια ευθύνη είχαν ο εκπαιδευτικοί του σχολείου, πλην όμως αντλήσαμε με πολλαπλούς τρόπους πληροφορίες τόσο από τους μαθητές μας όσο και από τους γονείς τους.

Η διαδικασία ήταν αρκετά πολύπλοκη και απαίτησε αρκετή καταβολή κόπου. Η αίσθηση είναι ότι άξιζε τον κόπο, όχι γιατί μάθαμε κάτι που δεν το ξέραμε ή δεν το υποψιαζόμασταν, αλλά διότι πλέον έχουμε μία αποτύπωση του σχολείου την οποία σε μεγάλο ποσοστό αποδεχόμαστε όλοι μας και η οποία μπορεί να αποτελέσει ένα καλό εργαλείο για τον σχεδιασμό της επόμενης χρονιάς.

Οι εκθέσεις του 2013-14

Για να μελετήσετε τις εκθέσεις καλό είναι να αρχίσετε με την περιγραφή της Ταυτότητας του σχολείου ώστε να σχηματίσετε μία εικόνα των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του και μετά να διαβάσετε την περιγραφή της μεθοδολογίας που ακολουθήθηκε κατά τη διαδικασίααυτοαξιολόγησης. Στη συνέχεια μπορείτε να διαβάσετε τις εκθέσεις που αφορούν στις διάφορες ομάδες δεικτών, με όποια σειρά θέλετε. Η κάθε έκθεση είναι αυτόνομη οπότε μπορείτε να επικεντρωθείτε μόνο στα θέματα που σας ενδιαφέρουν.

Η Ταυτότητα του σχολείου Η Μεθοδολογία
Υποδομή και Διαχείριση Οργάνωση Λειτουργία Διοίκηση
Κλίμα Σχέσεις

Διδασκαλία και Αξιολόγηση

Αποτελέσματα

Ανάπτυξη