Μέλος Ευρωπαϊκών συμπράξεων

Το 1ο πρότυπο Γυμνάσιο Αθήνας συμμετέχει σε μια σειρά Ευρωπαϊκών προγραμμάτων Erasmus+ KA2 ως εταίρος μέλος των Ευρωπαϊκών συμπράξεων.

Στη λίστα που ακολουθεί μπορείτε να δείτε περισσότερες λεπτομέρειες για τα προγράμματα και το ρόλο του σχολείου σε αυτά.

LOOP (2020-2023)

Το πρόγραμμα LOOP έχει ως στόχο την υποστήριξη της επαγγελματικής ανάπτυξης καθηγητών μέσω προγραμμάτων μεντόρων.

OLA (2021-2023)

logoOLA

Το OLA Open Learning for All – Βελτιώνοντας ψηφιακούς Ανοιχτούς Εκπαιδευτικούς Πόρους για συμπερίληψη ενάντια στα στερεότυπαείναι ένα διετές πρόγραμμα (2021-23) στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ το οποίο χρηματοδοτείται για να:

δώσει ώθηση στην ανάπτυξη και διάχυση Ανοικτών Εκπαιδευτικών Πόρων (OER)  και πρακτικών (OEP), παράλληλα με την ενίσχυση της Ευρωπαϊκής συνεργασίας

προωθήσει την ευρύτερη έννοια των «ψηφιακών και τεχνολογικών ικανοτήτων»,  συμπεριλαμβανομένης και της δυνατότητας χρήσης διαδικτυακών πηγών πληροφοριών με κριτικό και υπεύθυνο τρόπο, ως προϋπόθεση πρακτικής ενημερωμένων και συνειδητών πολιτών

ευαισθητοποιήσει σχετικά με τα στερεότυπα (π.χ. έμφυλα) και τις αξίες που μεταφέρονται άρρητα μέσω των σχολικών βιβλίων και των διαδικτυακών πόρων

INCLUDE (2019-2022)

INCLUDElogo

Το σχολείο μας συμμετέχει από τον Οκτώβρη του 2019 στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+ KA2 INCLUDE, έχοντας κεντρικό ρόλο συντονισμού της ανάπτυξης ενός από τα παραδοτέα του προγράμματος.Το πρόγραμμα INCLUDE (IΝtegrated Content and Language via a Unified

Digital Environment) είναι ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+ KA2 τριετούς διάρκειας (2019-2022) 

Στόχος του προγράμματος είναι η ανάπτυξη ενός κοινού Ευρωπαϊκού πλαισίου στο οποίο αξιοποιείται η μέθοδος CLIL στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση για την ανάπτυξη οριζόντιων δεξιοτήτων των μαθητών και την προώθηση της “Ευρωπαϊκότητας”

Η μέθοδος CLIL (Content and Language Integrated Learning) είναι μια διαθεματική προσέγγιση διδασκαλίας γλωσσών όπου η διδασκαλία της γλώσσας συνδυάζεται με τη διδασκαλία και άλλων γνωστικών αντικειμένων (π.χ. Ιστορία, Φυσική κ.α.). Στο πρόγραμμα INCLUDE η γλώσσα στην οποία εφαρμόζεται το CLIL είναι τα Αγγλικά.

Οι οριζόντιες δεξιότητες (transversal skills ή soft skills) σχετίζονται με την ακαδημαϊκή επιτυχία των μαθητών αλλά και την επαγγελματική τους επιτυχία στο μέλλον και μπορούν να καλλιεργηθούν παράλληλα με τη διδασκαλία όλων των γνωστικών αντικειμένων. Παραδείγματα τέτοιων δεξιοτήτων είναι η ικανότητα αναζήτησης και αξιολόγησης της πληροφορίας, η αυτοκατευθυνόμενη μάθηση, η κριτική σκέψη, η επίλυση προβλημάτων, η συνεργασία.

Ως “Ευρωπαϊκότητα” (“Europeanity”) εννοείται η ανάδειξη των κοινών Ευρωπαϊκών ιδεών και ιδεωδών που στοιχειοθετούν μια κοινή Ευρωπαϊκή ταυτότητα με σκοπό την αγωγή  ενεργών πολιτών ως μέσο για την πρόληψη του λαϊκισμού, της ξενοφοβίας και φαινομένων βίας. Η Ευρωπαϊκότητα στο πρόγραμμα INCLUDE αντιμετωπίζεται ως μια ανοιχτή έννοια με σκοπό τη συμπερίληψη γλωσσικών και πολιτισμικών διαφορών οι οποίες θεωρούνται πηγή πλούτου. 

Παραδοτέα του προγράμματος

 

Ένα εγχειρίδιο ανάπτυξης εκπαιδευτικών σεναρίων με τη μέθοδο INCLUDE για εκπαιδευτικούς.

Μια πλατφόρμα ανάπτυξης και υλοποίησης σεναρίων που αξιοποιούν διαδραστικό, πολυμεσικό ψηφιακό περιεχόμενο με τη μέθοδο INCLUDE.

Ένα αποθετήριο καταχώρησης και αναζήτησης των σεναρίων καθώς και του επιμέρους πολυμεσικού ψηφιακού υλικού που συνθέτει ένα σενάριο.

Ένα σύνολο υποδειγματικών και αξιολογημένων εκπαιδευτικών σεναρίων που έχουν αναπτυχθεί με τη μέθοδο INCLUDE.

ΕταίροιΣτο έργο συμμετέχουν επτά εταίροι (ένα ερευνητικό κέντρο, δύο πανεπιστήμια και τέσσερα σχολεία) οι οποίοι προέρχονται από 5 Ευρωπαϊκές χώρες (Ιταλία, Ελλάδα, Κύπρος, Ισπανία, Ρουμανία). 

Τον συντονισμό του έργου και την ευθύνη για τη συγγραφή του εγχειριδίου ανάπτυξης των εκπαιδευτικών σεναρίων με τη μέθοδο INCLUDE έχει το ερευνητικό κέντρο CNR (Consiglio Natonale delle Ricerche) (Ιταλία). Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (Ελλάδα) είναι υπεύθυνο για την ανάπτυξη της πλατφόρμας και του αποθετηρίου. Το σχολείο μας συμμετέχει στη συγγραφή των εκπαιδευτικών σεναρίων με τα υπόλοιπα σχολεία: Istituto Comprensivo Carducci-King (Ιταλία), Scoala Gimnaziala "Mircea Eliade" (Ρουμανία), Instutut Bisbe Berenguer (Ισπανία). Επιπρόσθετα, έχει τον συντονισμό της παράδοσης και της αξιολόγησης των πιλοτικών εκπαιδευτικών σεναρίων. Τέλος, το Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει την ευθύνη για την αξιολόγηση του έργου που τρέχει παράλληλα με την υλοποίησή του.Η εναρκτήρια συνάντηση του προγράμματοςΗ εναρκτήρια συνάντηση του προγράμματος πραγματοποιήθηκε τον Νοέμβριο του 2019 στη Ρώμη με συμμετοχή εκπαιδευτικών και ερευνητών από όλους τους εμπλεκόμενους εταίρους.1η Ημερίδα διάχυσης και ενημέρωσης του προγράμματος στην Ελλάδα (Multiplier event 2020)Η πρώτη ημερίδα διάχυσης και ενημέρωσης για το περιεχόμενο και την πορεία του προγράμματος στην Ελλάδα πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά στις 18 Ιουνίου 2020. Μπορείτε να δείτε το πρόγραμμα και τις παρουσιάσεις της ημερίδας αυτής εδώ.


Η επίσημη ιστοσελίδα του προγράμματος


Για να μάθετε περισσότερα για το έργο επισκευθείτε την επίσημη ιστοσελίδα του προγράμματος: https://www.include-erasmus.eulogosbeneficaireserasmusright en-scaled

DESCI (2015-2018)

Το πρόγραμμα DESCI είχε ως στόχο την καλλιέργεια βασικών δεξιοτήτων στους μαθητές, οι οποιές είναι χρήσιμες στην επαγγελματική ζωή.