Συμμετοχή σε προγράμματα

Το 1ο πρότυπο γυμνάσιο της Αθήνας, εκτός από τα προγράμματα στα οποία συμμετέχει ως εταίρος της σύμπραξης, συμμετέχει σε μια σειρά από προγράμματα ως συνεργαζόμενο σχολείο για πιλοτικές εφαρμογές.

Με τον τρόπο αυτό έρχεται σε επαφή και με άλλες ερευνητικές περιοχές, ανταλλάσσει τεχνογνωσία και παίρνει μέρος σε δίκτυα συνεργασίας με άλλα σχολεία και οργανισμούς.

Στην παρακάτω λίστα μπορείτε να δείτε σύντομες περιγραφές των προγραμμάτων αυτών καθώς και του ρόλου του σχολείου σε καθένα από αυτά.

Ακαδημία STEM (2022-2025)

Το 1ο πρότυπο γυμνάσιο της Αθήνας είναι ένα από τα σχολεία που θα συνεργαστεί με την σύμπραξη του προγράμματος με στόχο τη δημιουργια μιας Ακαδημίας STEM.

Blendi (2019-2022)

BLENDI logo long RGBpieni-82x90

Το σχολείο μας συμμετείχε ως ένα ένα από τα πιλοτικά σχολεία στο πρόγραμμα Blendi (Blended learning for inclusion).

Στόχος του προγράμματος ήταν να ενισχυθεί η συμπερίληψη στα σχολεία μέσω:

  • ανάπτυξης ψηφιακών δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών
  • αύξησης της συμμετοχής των μαθητών σε ψηφιακά περιβάλλοντα
  • παροχής στα σχολεία επιμορφωτικών προγραμμάτων και πρακτικών εργαλείων για μικτή μάθηση.

Το σχολείο αρχικά χρησιμοποίησε τα ερωτηματολόγια SELFIE για να  καταγράψει τις απόψεις των μαθητών, των εκπαιδευτικών και της διοίκησης σχετικά με την ισχύουσα κατάσταση χρήσης νέων τεχνολογιών για εκπαιδευτικούς και διοικητικούς σκοπούς (φθινόπωρο 2020).

Στη συνέχεια 8 εκπαιδευτικοί του σχολείου παρακολούθησαν μια σειρά επιμορφωτικών σεμιναρίων όπου συζητήθηκαν θεωρητικά θέματα για τη μικτή μάθηση αλλά παρουσιάστηκαν και πρακτικά εργαλεία.

Τον Οκτώβριο 2021 μια εκπαιδευτικός του σχολείου παρακολούθησε ένα ολιγοήμερο σεμινάριο σχετικά με τη μεθοδολογία Blendi.

Κατά τη διάρκεια του σχολικου έτους 2021-22 πραγματοποιήθηκαν 3 πιλοτικές εφαρμογές με τη συμμετοχή μαθητών του σχολείου οι οποίοι χρησιμοποίησαν και αξιολόγησαν εργαλεία του προγράμματος που επιτρέπουν τη συμμετοχή των μαθητών στο μαθησιακό σχεδιασμό εκπαιδευτικών σεναρίων.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε τον ιστότοπο του προγράμματος: https://www.blendedinclusion.eu

Σχολεία ανοιχτά για την προστασία του κλίματος (2017-2019)

Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε από τον δήμο Αθηναίων, τον «Άνεμο Ανανέωσης», τη γερμανική
Πρωτοβουλία Πολιτών «Σεβασμός στην Ελλάδα»/RespectforGreece και το γερμανικό «Ανεξάρτητο
Ινστιτούτο Περιβαλλοντικών Θεμάτων»/UfU και υποστηρίχθηκε από το EUKI/ European Climate
Initiative, που αποτελεί χρηματοδοτικό εργαλείο του Υπουργείου Περιβάλλοντος της Γερμανίας για
θέματα κλίματος.

Στο πρόγραμμα συμμετείχαν 72 σχολεία του δήμου Αθηναίων. 200 εκπαιδευτικοί των σχολείων αυτών εκπαιδεύτηκαν σε θέματα σχετικά με την κλιματική αλλαγή και της  εξοικονόμησης ενέργειας στο σχολικό κτίριο.

Στα συμμετέχοντα σχολεία υλοποιήθηκαν προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας και ευαισθητοποίησης των μαθητών για την προστασία του κλίματος.

Up to University (2017-2020)

Το σχολείο μας ήταν ένα από τα πιλοτικά σχολεία του προγράμματος Up to University.
Στο πρόγραμμα αυτό συμμετείχαν 18 οργανισμοί από 12 χώρες και μια σειρά από πιλοτικά σχολεία από τις χώρες Ιταλία, Ελλάδα, Πολωνία, Ουγγαρία και Λιθουανία.

Στόχος του προγράμματος ήταν αναπτυχθούν κατάλληλα εργαλεία και παιδαγωγικές πρακτικές ώστε να καλλιεργηθούν ψηφιακές δεξιότητες στους μαθητές της δευτεροβάθμιας ώστε να προετοιμαστούν κατάλληλα για την ομαλή ένταξή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Εκπαιδευτικοί του σχολείου μοιράστηκαν την εμπειρία από τη χρήση της ηλεκτρονικής τάξης του σχολείου σε moodle με τους εκπαιδευτικούς των υπόλοιπων πιλοτικών σχολείων από την Ελλάδα. Στη συνέχεια συμμετείχαν σε επιμορφωτικές συναντήσεις που διοργανώθηκαν από το ΕΜΠ στις οποίες παρουσιάστηκαν νέα εργαλεία και λειτουργικότητες που ενσωματώθηκαν στο moodle στο πλαίσιο του προγράμματος.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε τον ιστότοπο του προγράμματος: https://up2university.eu

Το site μας για την ΠΛΑΚΑ

Πρωτότυπες Διδακτικές Προτάσεις

Έχουμε μια ιδέα: πάμε... Αθήνα

Καλό και το σχολείο αλλά...