Ένα σχολείο ..."κρυμμένο μέσα στο σχολείο"

eisagogiki drastirΗ ταυτότητα ενός σχολείου προσδιορίζεται αφ’ ενός από όσα γίνονται μέσα στην τάξη, με βάση το επίσημο αναλυτικό πρόγραμμα, αλλά και από το αποκαλούμενο άρρητο πρόγραμμα, το οποίο είναι εξ ίσου σημαντικό. Αυτό περιλαμβάνει όλα όσα συμβαίνουν στο σχολείο με διάφορες αφορμές, όπως είναι οι γιορτές και οι εκδηλώσεις, οι μορφωτικές επισκέψεις, τα διάφορα πολιτιστικά προγράμματα, οι όμιλοι που από φέτος θα λειτουργούν στο σχολείο μας κλπ. Αυτές οι δραστηριότητες έχουν ιδιαίτερη σημασία στην καλλιέργεια και ανάπτυξη των μαθητών του σχολείου και καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό τη φυσιογνωμία του.