Τελικοί πίνακες αποτελεσμάτων εξετάσεων εισαγωγής 2023

Τελικοί πίνακες εισαγωγής μαθητών και επιλαχόντων για ο σχολικό έτος 2023-24.

Μετά την παρέλευση της προθεσμίας των πέντε εργάσιμων ημερών από την Παρασκευή 12/5/2023, συνεδρίασε το ΕΠΕΣ του σχολείου για να επικυρώσει τους πίνακες επιτυχόντων και επιλαχόντων στην Α τάξη για το έτος 2023-24.

Συνολικά δύο μαθητές δεν αποδέχτηκαν την εγγραφή στο σχολείο και αντικαταστάθηκαν από τους 2 πρώτους επιλαχόντες.

Οι πίνακες επιτυχόντων και επιλαχόντων ενημερώθηκαν. Ο πίνακας επιλαχόντων θα ισχύει μέχρι 20/1/2024.

Για να δείτε την απόφαση του ΕΠΕΣ και τους πίνακες επιτυχόντων και επιλαχόντων πιέστε εδώ.

Αποτελέσματα εξετάσεων εισαγωγής 2023

Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα της διαδικασίας εισαγωγής των μαθητών στο σχολείο για το σχολικό έτος 2023-24.

Για να δείτε τον πίνακα των επιτυχόντων πιέστε εδώ.

Ο συνολικός πίνακας επιτυχόντων-επιλαχόντων είναι διαθέσιμος στην ιστοσελίδα της ΔΕΠΠΣ.

Για να δείτε τις αναλυτικές οδηγίες για την εγγραφή πιέστε εδώ.

 

Επισημαίνουμε τις ενέργειες που πρέπει να κάνουν οι γονείς στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

Α. Ταυτόχρονη επιτυχία σε Πρότυπο και Πειραματικό σχολείο ή σε Εκκλησιαστικό και Πειραματικό σχολείο

Σε περίπτωση ταυτόχρονης επιτυχίας μαθητή σε Πρότυπο ή Εκκλησιαστικό και σε Πειραματικό Σχολείο και οι δυο (2) γονείς ή ο/οι κηδεμόνας/ες ή άλλο πρόσωπο που έχει την επιμέλεια του μαθητή δηλώνουν με υπεύθυνη δήλωση, την οποία εκδίδουν μέσω gov.gr, και αποστέλουν στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του σχολείου ( This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ) ή προσκομίζουν αυτοπροσώπως ότι επιθυμούν τη φοίτηση του μαθητή στο Πρότυπο ή στο Πειραματικό Σχολείο.

Οι υπεύθυνες δηλώσεις των γονέων κατατίθενται στη σχολική μονάδα που επιθυμούν να εγγραφούν εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την Παρασκευή 12/5/2023.

Η έτερη σχολική μονάδα επιτυχίας από το σχολείο εγγραφής ώστε ο μαθητής να διαγραφεί από τη λίστα των επιτυχόντων της ανωτέρω σχολικής μονάδας.

Αν ο υπόχρεος ή οι υπόχρεοι γονείς ή κηδεμόνες ή άλλο πρόσωπο που έχει την επιμέλεια του μαθητή δεν υποβάλουν την προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση σχετικά με το σχολείο επιτυχίας, στο οποίο επιθυμούν να εγγραφεί ο μαθητής εντός της ως άνω προθεσμίας, ο μαθητής/τρια διαγράφεται από τους πίνακες επιτυχίας και των δύο (2) σχολικών μονάδων, καθώς και από τον πίνακα επιλαχόντων της δηλωθείσας σχολικής μονάδας.

 

Β. Ανάκληση – Μη αποδοχή εγγραφής

Οι γονείς/κηδεμόνες των επιτυχόντων/ουσών μαθητών/τριών έχουν τη δυνατότητα να ανακαλέσουν για σοβαρούς λόγους, την αποδοχή της εγγραφής στο σχολείο επιτυχίας, την οποία είχαν δηλώσει υπεύθυνα στην αίτηση που κατέθεσαν για εισαγωγή σε Πειραματικό ή Πρότυπο Γυμνάσιο.

Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει και οι δυο γονείς ή κηδεμόνες να αποστείλουν το αργότερο εντός (5) εργάσιμων ημερών από την Παρασκευή 12/05/2023, Υπεύθυνη Δήλωση μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr) στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του σχολείου ή να την καταθέσουν αυτοπροσώπως. Στην Υπεύθυνη Δήλωση θα δηλώνουν ότι ΔΕΝ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΟΥ/ΤΗΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ/ΗΣ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ.

 

Οδηγίες για τις εξετάσεις εισαγωγής στην Α Γυμνασίου 2023

Στις 25/4/2023 ανακοινώθηκε η κατανομή των υποψηφίων στα Εξεταστικά Κέντρα.
Μέχρι 27/4/2023 όσοι υπέβαλλαν αίτηση θα ειδοποιηθούν με SMS για το εξεταστικό κέντρο στο οποίο θα εξεταστεί το παιδί.
Μπορείτε να δείτε το εξεταστικό κέντρο και στην ιστοσελίδα της ΔΕΠΠΣ ή στην αίτησή σας, αφού εκτυπώσετε το επικαιροποιημένο αντίγραφό της.

Τα εξεταστικά κέντρα για τους υποψηφίους που έχουν δηλώσει ως πρώτη επιλογή το 1ο πρότυπο Γυμνάσιο Αθήνας είναι τα εξής:
- 1ο πρότυπο Γυμνάσιο Αθήνας (Αδριανού 114, Πλάκα)
- 9ο Γυμνάσιο Αθήνας (Τρώων 3, Άνω Πετράλωνα)
- 9ο Λύκειο Αθήνας (Τρώων 3, Άνω Πετράλωνα)
- 2ο Πρότυπο Γυμνάσιο Αθήνας (Τιμολέοντος Φιλήμωνος 36)

Τα παιδιά θα πρέπει να βρίσκονται στο Εξεταστικό Κέντρο στις 09:00.


Κανένα παιδί δεν μπορεί να γίνει δεκτό στις εξετάσεις αν δεν έχει μαζί του:
1. Έγγραφο απόδειξης της ταυτότητάς του (Ταυτότητα ή διαβατήριο σε ισχύ ή ταυτοπροσωπία).
2. Εκτυπωμένη την αίτηση συμμετοχής στις εξετάσεις (επικαιροποιημένη εκτύπωση μετά τις 25 Απριλίου. Προσοχή, διαφέρει από το αντίγραφο της αίτησης που πιθανόν εκτυπώσατε όταν την υποβάλατε γιατί περιέχει και το εξεταστικό κέντρο στην 2η σελίδα της).

Αποκλείονται από τις εξετάσεις μαθητές/μαθήτριες που:
1. Δεν έχουν δηλώσει συμμετοχή στις εξετάσεις ή δεν έχει οριστικοποιηθεί η αίτησή τους
2. Δεν έχουν μαζί τους έγγραφο που να αποδεικνύει την ταυτοπροσωπία
3. Δεν συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των επιτηρητών με αποτέλεσμα να παρακωλύουν την διεξαγωγή των εξετάσεων

Τα παιδιά μπορούν να έχουν μαζί τους ένα μπουκάλι νερό, στυλό διαρκείας χρώματος σκούρου μπλε ή μαύρου και γεωμετρικά όργανα.

Δεν επιτρέπεται η χρήση γόμας, διορθωτικού και αριθμομηχανής.
Τα κινητά τηλέφωνα και το ρολόγια τύπου smart watch απαγορεύονται. Παραδίδονται στους επιτηρητές κατά την είσοδο στην αίθουσα πλήρως απενεργοποιημένα και φυλάσσονται με το όνομα του υποψηφίου.

Λεπτομερείς οδηγίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

Ενημέρωση για τη διαδικασία εισαγωγής στην Α Γυμνασίου

Στις 12-04-2023 ανακοινώθηκε στην ιστοσελίδα της Δ.Ε.Π.Π.Σ. και στην πλατφόρμα αιτήσεων στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη gov.gr ο πίνακα των αιτήσεων για εισαγωγή στα Πρότυπα σχολεία με αναφορά στον κωδικό της αίτησης, στις επιλογές σχολικών μονάδων, στην επιλογή σχολείου λίστας επιλαχόντων και στην ειδική κατηγορία.

Σε αυτή την φάση οι γονείς και κηδεμόνες των υποψηφίων θα πρέπει:

· Να εισέλθουν με τους προσωπικούς τους κωδικούς taxisnet στην ηλεκτρονική πλατφόρμα και να προβούν σε έλεγχο ορθότητας των στοιχείων της αίτησης (επιλογή της βαθμίδας εκπαίδευσης, ονοματεπώνυμο, ένταξη σε ειδική κατηγορία)

· Να ενημερώσουν το εξεταστικό κέντρο ή το σχολείο πρώτης προτίμησης για τυχόν λάθος το αργότερο μέχρι τις 19/04/2023 καταθέτοντας υπεύθυνη δήλωση για τις αλλαγές που ζητάνε να γίνουν (ηλεκτρονικά μέσω της ψηφιακής πύλης gov.gr). Αν ζητήσουν να ενταχθεί ο υποψήφιος ή η υποψήφια σε ειδική κατηγορία, θα πρέπει να προσκομίσουν και τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

· Να τυπώσουν την αίτησή τους προκειμένου να την προσκομίσουν μαζί με το αποδεικτικό ταυτοπροσωπίας την ημέρα των εξετάσεων.

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΑΛΛΑΓΕΣ ΜΟΝΟ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΚΑΙ ΟΧΙ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΧΟΛΕΙΟΥ.

Η τελική κατανομή των υποψηφίων σε εξεταστικά κέντρα καθώς και η ενημέρωσή τους για το Εξεταστικό Κέντρο που εξετάζονται θα γίνει μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος των αιτήσεων και μέσω sms από 24 έως 25 Απριλίου 2023.

Καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας εισαγωγής μαθητών σε Πρότυπα σχολεία οι γονείς μπορούν να ενημερώνονται για την πορεία της αίτησής τους μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης gov.gr και του ηλεκτρονικού συστήματος υποβολής των αιτήσεων.

Εισαγωγή μαθητών σχολικού έτους 2023-24

Δημοσιεύτηκε το ΦΕΚ με την υπουργική απόφαση 22010/Δ6 στην οποία ρυθμίζονται θέματα σχετικά με την εισαγωγή μαθητών στα πρότυπα γυμνάσια για το σχολικό έτος 2023-24.

Σημαντικές ημερομηνίες:

Για την εισαγωγή στην Α τάξη

Οι αιιτήσεις θα υποβάλλονται από 10/3/2023 14:00 έως 27/3/2023 14:00 μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr).

Για να επισκεφθείτε τη σελίδα της ΔΕΠΠΣ που περιέχει τον Σύνδεσμο για την αίτηση στο gov.gr καθώς και οδηγίες για το τι θα χρειαστείτε για την υποβολή της αίτησης πατήστε εδώ.

Σημειώνεται ότι για το σχολικό έτος 2023-24 στην αίτηση μπορείτε να επιλέξετε:

α) το Πειραματικό Σχολείο ενδιαφέροντος,
β) το Πρότυπο Σχολείο πρώτης προτίμησης (Γυμνάσιο ή Λύκειο),
γ) το Πρότυπο Σχολείο δεύτερης προτίμησης (Γυμνάσιο ή Λύκειο) και
δ) το Εκκλησιαστικό Σχολείο (Γυμνάσιο ή Λύκειο) ενδιαφέροντος.
Αν έχει επιλεγεί ταυτόχρονα Πρότυπο Σχολείο (Γυμνάσιο ή Λύκειο) και Εκκλησιαστικό Σχολείο (Γυμνάσιο ή Λύκειο) δηλώνεται η σειρά προτίμησης για τη φοίτηση στους δύο τύπους σχολείων.

Από τις συγκεκριμένες σχολικές μονάδες που έχουν δηλωθεί επιλέγεται επίσης ένα (1) Πρότυπο ή Εκκλησιαστικό Σχολείο, στο οποίο ο υποψήφιος μαθητής επιθυμεί να είναι επιλαχών.

 

Η κλήρωση για την απόδοση τυχαίου αριθμού προτεραιότητας θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 28 Απριλίου 2023.

Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο 29 Απριλίου 2023.

 

Για την εισαγωγή στη Β και Γ τάξη

Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν τον Σεπτέμβριο, τρεις μέρες πριν την έναρξη του διδακτικού έτους 2023-24.

Για να κατεβάσετε το ΦΕΚ με όλες τις λεπτομέρειες πιέστε εδώ.

 

 

Τελικός κατάλογος εγγραφών

Διαμορφώθηκε ο οριστικός κατάλογος μαθητών και μαθητριών που θα φοιτήσουν στην Α τάξη για την σχολική χρονιά 2022 – 2023.

Ο πίνακας συμπεραμβάνει τους κωδικούς των επιτυχόντων καθώς εκείνους των επιλαχόντων μαθητών/τριών που κατέλαβαν θέση επιτυχόντων που αρνήθηκαν την εγγραφή ή ζήτησαν μετεγγραφή σε άλλο σχολείο. 

Τελικός κατάλογος μαθητών Α Γυμνασίου.

 

Επίσης διαμορφώθηκε ο νέος πίνακας επιλαχόντων μετά την οριστικοποίηση των εγγραφών. Ο πίνακας παραμένει ενεργός μέχρι την 20/1/2023 και θα επικαιροποιείται διαρκώς κάθε φορά που κάποιος μαθητής ή μαθήτρια μετεγγράφεται από το σχολείο μας σε καποιο άλλο σχολείο και ο πρώτος επιλαχών ή επιλαχούσα καταλαμβάνει τη θέση του/της.

Επικαιροποιημένος πίνακας επιλαχόντων.