Βερολίνο 2024

Σύμβαση οργανωμένου ταξιδιού (περιλαμβάνει ασφάλεια αστικής επαγγελματικής ευθύνης με την NP ασφαλιστική και αριθμό ασφαλιστηρίου συμβολαίου 2227022293 και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης με την Interamerican με αριθμό 70065151).

Κύπρος 2024

Σύμβαση οργανωμένου ταξιδιού (περιλαμβάνει ασφάλεια αστικής επαγγελματικής ευθύνης με την NP ασφαλιστική και αριθμό ασφαλιστηρίου συμβολαίου 2224015391 και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης με την Anax Insurance & τη συνεργασία της Interamerican με αριθμό 70063244).

Καλαμάτα 2024

Σύμβαση οργανωμένου ταξιδιού (περιλαμβάνει ασφάλεια αστικής επαγγελματικής ευθύνης με την NP ασφαλιστική και αριθμό ασφαλιστηρίου συμβολαίου 2224015391 και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης με την Anax Insurance & τη συνεργασία της Interamerican με αριθμό 70063244).

Ρώμη 2024

Σύμβαση οργανωμένου ταξιδιού (περιλαμβάνει ασφάλεια αστικής επαγγελματικής ευθύνης για μαθητές και καθηγητές με την ERGO με αριθμό 2074497669/0016 και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης με την Interamerican με αριθμό 70059968)

Πράγα 2024

Σύμβαση οργανωμένου ταξιδιού (περιλαμβάνει ασφάλεια αστικής επαγγελματικής ευθύνης  για μαθητές και καθηγητές με την ERGO με αριθμό 2074497669/0016 και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης με την Interamerican με αριθμό 70059968)