Οι Εκδρομές του Σχολείου

Κάθε χρόνο, στο πλαίσιο λειτουργίας των Ομίλων και των Πολιτισικών Προγραμμάτων του σχολείου μας,  πραγματοποιούνται πολυήμερες εκδρομές. Η επιλογή του τόπου και των δραστηριοτήτων που θα υλοποιηθούν κατά τη διάρκειά τους, σχετίζονται με τοιυς ομίλους των οποίων τα μέλη συμμετέχουν στην εκδρομή. Σε κάθε περίπτωση πάντως ο χαρακτήρας των εκδρομών είναι σύνθετος: υπάρχουν πάντοτε thermoδραστηριότητες που συνδέονται  με την περιήγηση στη φύση, τα sports, την ψυχαγωγία, δραστηριότητες που συνδέονται με τον πολιτισμό, την επιστήμη και την τεχνολογία, την ιστορία και την παράδοση και φυσικά τα απαραίτητα πάρτυ και οι βόλτες χωρίς πρόγραμμα.  

Εκτός από αυτές, κάθε χρόνο πραγματοποιείται και μία μονοήμερη εκδρομή, στην οποία συμμετέχουν τα παιδιά τα οποία δεν πηγαίνουν στις πολυήμερες. Και στη μονοήμερη εκδρομή η προσπάθεια είναι να συνδυάζεται ο εκπαιδευτικός με τον ψυχαγωγικό χαρακτήρα.