Καλογεράκου Κλεοπάτρα

Η Κλεοπάτρα Καλογεράκου είναι απόφοιτος του τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακής ειδίκευσης καθηγητών Αγγλικής γλώσσας από το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Έχει διδάξει ως αναπληρώτρια καθηγήτρια σε πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Διδάσκει ως μόνιμη εκπαιδευτικός στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση από το 1997. Έχει διδάξει ως Ε.Ε.Μ.-ΕΔΙΠ στο τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών του Α.Τ.Ε.Ι Καλαμάτας και ως διδάσκουσα με το Π.Δ. 407/80 στο τμήμα Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Έχει επίσης διδάξει στα Ι.Ε.Κ. Ελευσίνας και Κορίνθου-Λουτρακίου και ως επιμορφώτρια στο Π.Ε.Κ Τρίπολης. Έχει πιστοποίηση στις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών και είναι εξετάστρια προφορικού λόγου στο Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας. Έχει παρακολουθήσει συνέδρια και επιμορφωτικά σεμινάρια στην Ελλάδα και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες. Έχει συμμετάσχει σε διάφορα εκπαιδευτικά και πολιτιστικά προγράμματα και σε προγράμματα αδελφοποίησης με σχολεία του εξωτερικού (etwinning).