Σχολικό έτος 2023-24

Διευθύντρια: Μπουλουξή Αριστέα, ΠΕ04.01 Φυσικός

Υποδιευθύντρια: Καλογεράκου Κλεοπάτρα, ΠΕ06 Αγγλικής Γλώσσας

 

Εκπαιδευτικοί:

Ξυδάκης, ΠΕ01, Θεολόγος

Σιδοπούλου, ΠΕ02 Φιλόλογος

Σπανούδη, ΠΕ02 Φιλόλογος

Κουτέλας, ΠΕ02, Φιλόλογος

Γαλανοπούλου, ΠΕ02, Φιλόλογος

Παπανικολάου, ΠΕ02, Φιλόλογος

Πετροπούλου, ΠΕ02, Φιλόλογος

Μπαμπίλη, ΠΕ03, Μαθηματικός

Ζάχος, ΠΕ03, Μαθηματικός

Μπάκα, ΠΕ04.4 Βιολόγος

Μπότση, ΠΕ04.2 Χημικός

Λούντζη, ΠΕ80 Οικιακής Οικονομίας

Ρουμελιώτη, ΠΕ06 Αγγλικών

Αγγέλου, ΠΕ05 Γαλλικών

Πρωτοψάλτη, ΠΕ07 Γερμανικών

Πάλλα, ΠΕ08 Εικαστικών

Μιχαηλίδου, Μουσικής

Μπούμπουκα, ΠΕ86 Πληροφορικής, ΠΕ83 Ηλεκτρολόγων

Μουγιάκου, ΠΕ86 Πληροφορικής

Αμπατζόγλου, ΠΕ84 Ηλεκτρονικών