Σχολικό έτος 2023-24

Διευθύντρια: Μπουλουξή Αριστέα, ΠΕ04.01 Φυσικός

Υποδιευθύντρια: Αγγέλου Βασιλική, ΠΕ05 Γαλλικής Γλώσσας

 

Εκπαιδευτικοί:

Ξυδάκης Ιωάννης, ΠΕ01 Θεολόγος

Σιδοπούλου Γεωργία, ΠΕ02 Φιλόλογος

Σπανούδη Ζωή, ΠΕ02 Φιλόλογος

Κουτέλας Χάρης, ΠΕ02 Φιλόλογος

Γαλανοπούλου Χριστίνα, ΠΕ02 Φιλόλογος

Παπανικολάου Αθηνά, ΠΕ02 Φιλόλογος

Πετροπούλου Νίκη, ΠΕ02 Φιλόλογος

Μπαμπίλη Αμαλία, ΠΕ03 Μαθηματικός

Ζάχος Αναστάσιος, ΠΕ03 Μαθηματικός

Βελλίδου Φανή, ΠΕ03 Μαθηματικός

Μπάκα Μαριάνθη, ΠΕ04.4 Βιολόγος

Μπότση Σοφία, ΠΕ04.2 Χημικός

Λούντζη Μαρία, ΠΕ80 Οικιακής Οικονομίας

Καλογεράκου Κλεοπάτρα, ΠΕ06 Αγγλικής Γλώσσας

Ρουμελιώτη Μαρία, ΠΕ06 Αγγλικής Γλώσσας

Αγγέλου Βασιλική, ΠΕ05 Γαλλικής Γλώσσας

Ανδριανοπούλου Μαρίνα, ΠΕ05 Γαλλικής Γλώσσας

Πρωτοψάλτη Αναστασία, ΠΕ07 Γερμανικής Γλώσσας

Πάλλα Ευγενία, ΠΕ08 Εικαστικών

Τσακμάκη Νίκη, ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής

Παπαδάκη Ειρήνη, ΠΕ78 Κοινωνικών Επιστημών

Μιχαηλίδου Ματίνα, ΠΕ79 Μουσικής

Αμπατζόγλου Γιάννης, ΠΕ84 Ηλεκτρονικών

Μουγιάκου Σοφία, ΠΕ86 Πληροφορικής

Μπούμπουκα Μαρία, ΠΕ86 Πληροφορικής, ΠΕ83 Ηλεκτρολόγων