Μπάκα Μαριάνθη

Η Μαριάνθη Μπάκα είναι πτυχιούχος του τμήματος Βιολογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης.
Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών με θέμα “Προστασία Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος” με εξειδίκευση στην Βιοοικολογία του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης καθώς και μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών με θέμα “Διδακτική της Χημείας και Νέες Εκπαιδευτικές Τεχνολογίες” με εξειδίκευση στην Διδακτική της Χημείας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστήμιου Αθηνών.
Απασχολήθηκε επί διετία ως επιστημονικός συνεργάτης στο Εργαστήριο Έρευνας Νεοπλασιών Πνεύμονα στο τμήμα Ιατρικής του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης.
Έχει καταρτιστεί σε θέματα Υγιεινής και Ασφάλειας εργαζομένων καθώς και σε τεχνικές ελέγχου της υγείας και ασφάλειας ατόμων που βρίσκονται στο εργασιακό και αστικό περιβάλλον.
Από το 2001 δουλεύει σε σχολεία της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, έχει παρακολουθήσει ετήσιες επιμορφώσεις σε θέματα Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών με χρήση νέων τεχνολογιών, Ειδικής Αγωγής καθώς και σεμινάρια Εκπαίδευσης Ενηλίκων, Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης.
Έχει δημοσιευμένες εργασίες σε διεθνή και ελληνικά επιστημονικά περιοδικά καθώς και ανακοινώσεις σε διεθνή και εθνικά συνέδρια.