Κωστής Κοντογιάννης

Ο Κωστής Κοντογιάννης είναι πτυχιούχος Μηχανικός Μεταλλείων από το ΕΜΠ και Φυσικός από το Πανεπιστήμιο Αθηνών και έχει μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης (ΜPh) από το τμήμα ΜΙΘΕ του Παν. Αθηνών στην Ιστορία και Φιλοσοφία της Επιστήμης και της Τεχνολογίας και από το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο στην Εκπαίδευση Ενηλίκων (MEd). Από το 2000 έχει φοιτήσει σε προγράμματα με αντικείμενο την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και του εκπαιδευτικού έργου, τη διοίκηση της εκπαίδευσης και τις σύγχρονες εκπαιδευτικές θεωρίες στα πανεπιστήμια Harvard, Berkeley και Princeton, ενώ έχει συμμετάσχει σε συνέδρια και ημερίδες διδακτικής των Φυσικών Επιστημών.

Από το 1989 εργάζεται στο χώρο της εκπαίδευσης, τόσο σε ιδιωτικά όσο και σε δημόσια σχολεία, είτε ως καθηγητής Φυσικής, είτε ως διευθυντής εκπαιδευτικής μονάδας.Παράλληλα έχει συμμετάσχει ως συντονιστής στις ομάδες έργου που ανέπτυξαν εκπαιδευτικά λογισμικά για λογαριασμό τουΥπουργείου Παιδείας, σε έργα που ανέπτυξαν εκπαιδευτικό ψηφιακό περιεχόμενο στo πλαίσιo δράσεων της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας, σε Ευρωπαϊκά και Εθνικά ερευνητικά προγράμματα με αντικείμενο την εισαγωγή των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση, συνεργαζόμενος πανεπιστημιακά τμήματα και ερευνητικά ιδρύματα, είχε αναλάβει τη διεύθυνση του θερινού σχολείου για μεταπτυχιακούς φοιτητές και ερευνητές με θέμα "Το αποτύπωμα της Πλατωνικής Φιλοσοφίας στη Σύγχρονη  Επιστήμη και Τεχνολογία" (2012-14)ενώ ήταν βασικό μέλος της ομάδας που ανέπτυξε το διαδραστικό πάρκο ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΟ (www.polymechanon.gr) το οποίο είναι τεχνοβλαστός του Πανεπιστημίου της Αθήνας. Τέλος, είναι επιμορφωτής στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης και αξιολογητής επιμορφωτών ενηλίκων στον ΕΟΠΕΠ.