Πλήρωση θέσεων εκπαιδευτικών

Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν ενεργές προκηρύξεις για κάλυψη θέσεων εκπαιδευτικών στο σχολείο.

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ ΜΑΣ

ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΑΞΗ

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΣΙΣΥΦΟΣ

Το site μας για την ΠΛΑΚΑ

Πρωτότυπες Διδακτικές Προτάσεις

Έχουμε μια ιδέα: πάμε... Αθήνα

Καλό και το σχολείο αλλά...