Ο νόμος που διέπει σήμερα τη λειτουργία των Πρότυπων και Πειραματικών σχολείων είναι ο 4692 του 2020.

Ο νόμος δίνει μεγάλη δικαιοδοσία στην Διοικούσα Επιτροπή των ΠΠΣ (ΔΕΠΠΣ), τις Περιφερειακές Επιτροπές ΠΠΣ (ΠΕΠΠΣ) και στα Επιστημονικα Συμβούλια (ΕΠΕΣ) των σχολείων, προκειμένου να ρυθμιστούν σημαντικά ζητήματα της λειτουργίας τους όπως είναι η διαδικασία επιλογής μαθητών από τα γυμνάσια, η επιλογή και η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, το είδος και ο αριθμός των ομίλων που θα λειτουργούν, πιθανές τροποποιήσεις του ωρολογίου προγράμματος κλπ. Εδώ θα μπορείτε να βρείτε όλες τις εγκυκλίους και τις αποφάσεις που συνδέονται με τη λειτουργία του σχολείου.

Το Επιστημονικό Εποπτικό Συμβούλιο του σχολείου

Το εκπαιδευτικό έργο στα Πρότυπα και στα Πειραματικά σχολεία καθοδηγείται από το Επιστημονικό Εποπτικό τους Συμβούλιο (ΕΠΕΣ).

Ο ρόλος του ΕΠΕΣ με βάση τον νόμο που διέπει τη λειτουργία των Π και Π Σ, είναι το όργανο που έχει την παιδαγωγική και επιστημονική ευθύνη του σχολείου και αποφασίζει για μία σειρά από σημαντικά ζητήματα όπως είναι η λειτουργία των ομίλων, οι τροποιοιήσεις αναλυτικού και ωρολογίου προγράμματος, η συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα και η συνεργασίες με πανεπιπιστήμια και οργανισμούς κλπ.

Πρόεδρος του ΕΠΕΣ του σχολείου μας είναι η κα Ζαχαρούλα Σμυρναίου, αναπληρώτρια καθηγήτρια του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με αναπληρωτή τον κ. Χατζή Αριστείδη καθηγητή Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Μέλη ο κος Στέλιος Μαρκαντωνάκης, Σύμβουλος Γαλλικής Γλώσσας,, με αναπληρώτρια την κ. Σωτηροπούλου Δήμητρα Ευτέρπη, Σύμβουλο Γεωπονίας, Διατροφής και Περιβάλλοντος, η κα Αριστέα Μπουλουξή, Φυσικός και Διευθύντρια του Σχολείου με αναπληρώτρια την κα Αγγέλου Βασιλική, Γαλλικής γλώσσας και υποδιευθύντρια, η εκπαιδευτικός του σχολείου Μαρία Μπούμπουκα, Πληροφορικής με αναπληρωτή τον κ. Γιάννη Ξυδάκη, Θεολόγο και η κα Σοφία-Αθηνα Παπανικολάου Φιλόλογος, με αναπληρώτρια την κ. Ευγενία Πάλλα, Εικαστικών.

Νόμος 4692 του 2020

Για περισσότερες πλήροφορίες σχετικά με τη λειτουργία των Προτύπων Σχολείων μπορείτε να κατεβάσετε τον νόμο 4692/2020. Στα πρότυπα και πειρματικά σχολεία αναφέρονται τα άρθρα 10-23 του κεφαλαίου Β.

Η επιλογή των ΠΠΣ (Οκτώβριος 2011)

H επαναξιολόγηση των σχολείων που ήταν χαρακτηρισμένα ως Πειραματικά μέχρι την ψήφιση του νόμου 3966/2011 πραγματοποιήθηκε τον Οκτώβριο του 2011.

Φάκελο προς αξιολόγηση υπέβαλαν όσα σχολεία το επιθυμούσαν, και επελέγησαν τα πρώτα 15 από κάθε τύπο σχολείου (Δημοτικά και Νηπιαγωγεία, Γυμνάσια και Λύκεια) τα οποία θα αποτέλεσαν την πρώτη ομάδα σχολείων που λειτούργησαν στο πλαίσιο που προέβλεπε το καθεστώς για τα ΠΠΣ.

Η αξιολόγηση έγινε με βάση συγκεκριμένα κριτήρια και με σαφώς προσδιορισμένη διαδικασία μοριοδότησης και ολοκληρώθηκε στις 25/10/11, οπότε και προέκυψε ο τελικός κατάλογος με τα ΠΠΣ .

Το 1ο Πειραματικό Γυμνάσιο της Αθήνας κατετάγη 8ο μεταξύ των γυμνασίων που συμμετείχαν στη διαδικασία αξιολόγησης.