Εσωτερικός κανονισμός


Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας συντάχθηκε ύστερα από εισήγηση της Διευθύντριας του Σχολείου, με τη συμμετοχή όλων των μελών του Συλλόγου Διδασκόντων/-ουσών, των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων, του προεδρείου του δεκαπενταμελούς μαθητικού συμβουλίου του Σχολείου και του εκπροσώπου του Δήμου με εκ περιφοράς διαδικασία επικύρωσής του.

Στη συνέχεια εγκρίθηκε από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α Αθήνας.

Για να διαβάσετε τον Εσωτερικό κανονισμό 2023-24 πιέστε εδώ.