Και στο Σεισμό.......ΨΥΧΡΑΙΜΙΑ

Μία από τις πρωτιές που έχει η χώρα μας και καθόλου δε μας αρέασει είναι ότι έχουμε τη μεγαλύτερη σεισμική δραστηριότητα στην Ευρώπη. Το μόνο που μποορύμε να κάνουμε γι αυτό είναι να χτίζουμε στέρεα και ασφαλή κτίρια ακολουθώνταςόλους τους κανόνες και να αντιδρούμε με ψυχραιμία όταν γίνει κάποιος σεισμός.

Πέρα λοιπόν από τις ασκήσεις ασφαλούε εκκένωσης των κτιρίων που κάνουμε στο σχολείο μας, αναρτούμε εδώ τις οδηγίες τόσο προς τους μαθητές όσο και προς τους καθηγητές, ώστε να είμαστε όσο το δυνατόν περισσότερο έτοιμοι αν χρειαστεί να εφαρμόσουμε σε αληθινές συνθήκες αυτά που δοκιμάζουμε ως άσκηση.

ΨΥΧΡΑΙΜΙΑ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ .

Οδηγίες Μαθητών

Οδηγίες Εκπαιδευτικών

Κανόνες Σχολικής Ζωής


Κάθε κοινότητα ανθρώπων έχει ανάγκη από ένα "Σύνταγμα": μία συμφωνία από την οποία να προκύπτουν οι βασικές υποχρεώσεις και τα σημαντικά δικαιώματα των μελών της. Το ''Πλαίσιο Λειτουργίας" του 1ου Πειραματικού Γυμνασίου της Αθήνας, καλείται να παίξει αυτόν το ρόλο. Δεν αποτελεί έναν κανονισμό ο οποίος θα προβλέπει τι επιτρέπεται και τι απαγορεύεται, αλλά προσπαθεί να αποτυπώσει το κλίμα που επιθυμούμε να διαμορφώσουμε στο σχολείο και να περιγράψει τα χαρακτηριστικά της αναμενόμενης συμπεριφοράς και στάσης των μελών της Σχολικής Κοινότητας μέσα σε αυτό.

ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Η πολιτική του σχολείου στο θέμα των απουσιών

apoysiesΠέρα από όσα τυπικά προβλέπονται από τις διατάξεις, υπάρχουν και άλλα θέματα, που σχετίζονται με τις απουσίες και γενικότερα με τη φοίτηση στο σχολείο, τα οποία συνδέονται άμεσα με το πλαίσιο λειτουργίας του σχολείου και τα οποία επισημαίνουμε εδώ.

Όταν κάποιος μαθητής απουσιάζει, είναι πολύ σημαντικό ο κηδεμόνας να ενημερώνει το σχολείο το αργότερο μέχρι τις 9:30 της ίδιας μέρας. Με τον τρόπο αυτό θα γνωρίζουμε πού βρίκσεται ο μαθητής ή η μαθήτρια και δεν θα τον ή την αναζητούμε. Το σοχλείο θα ειδοποιεί τους κηδεμόνες για την απουσία του  μαθητή ή της μαθήτριας, μέχρις τις 11 π.μ.

• Οποιαδήποτε αυθαίρετη απουσία από την τάξη, (δηλαδή απουσία χωρίς να έχει ενημερωθεί η Διεύθυνση του σχολείου) είτε για ολόκληρη την ημέρα, είτε για κάποιες σχολικές ώρες, είναι ενεπίτρεπτη. Σε περίπτωση που κάποιος μαθητής έχει πρόβλημα (π.χ κάποιο θέμα υγείας ) και πρέπει να φύγει από το σχολείο, θα απευθύνεται στον ατομικό του καθηγητή-σύμβουλο ή, σε περίπτωση που αυτός λείπει, στη Διεύθυνση του σχολείου για να ζητήσει άδεια αποχώρησης.

• Η έγκαιρη προσέλευση στην τάξη, τόσο μετά το διάλειμμα,όσο και κατά την πρώτη ώρα, είναι βασικός κανόνας της σχολικής ζωής. Συνδέεται με την απρόσκοπτη λειτουργία του σχολείου, και αποτελεί δείγμα σεβασμού προς όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας. Μαθητής ο οποίος καθυστερεί να μπεί στην τάξη, παραμένει στην αίθουσα και στο απουσιολόγιο θα σημειώνεται η καθυστερημένη προσέλευσή με ένα Κ (καθυστέρηση). Αν, παρ’ ελπίδα, κάποιος καθυστερεί συστηματικά, με τη στάση του δυσχεραίνει τη λειτουργία του σχολείου και ως εκ τούτου θα ελέγχεται. Eλπίζουμε πως δεν θα χρειαστεί να αντιμετωπίσουμε τέτοιες καταστάσεις, αλλά είναι προφανές πως, σε μία δημοκρατική και ελεύθερη κοινότητα ανθρώπων, πρέπει να υπάρχει ένα σαφές πλαίσιο συμπεριφοράς το οποίο όλοι καλούμαστε να σεβαστούμε.