Έρευνα για την Αναγνωστική Κατανόηση των κειμένων της Φυσικής (Μαρτ-Απρ 2013)

Ομάδα μαθητών του σχολείου μας συμμετείχε σε ερευνητικό πρόγραμμα το οποίο οργανώθηκε από το ΕΚΠΑ με θέμα την Ενίσχυση της Αναγνωστικής Κατανόησης των κειμένων της Φυσικής για μαθητές με και χωρίς Μαθησιακές  Δυσκολίες. Τοπρόγραμμα διήρκεσε δύο μήνες και υλοποιήθηεκ με μαθητές της Β Γυμνασίου οι οποίοι το διάστημα που πραγματοποιήθηκε το πρόγραμμα διδασκόντουσαν την ενότητα της Θερμότητας.

Πυρήνα του προγράμματος αποτέλεσε η διδασκαλία γνωστικών και μεταγνωστικών στρατηγικών στους μαθητές από τον καθηγητή/τρια της τάξης. Το διδακτικό πρόγραμμα αποτελούσε μια ιστορία κατά την οποία οι μαθητές θα έπρεπε να υποδυθούν τους Ερευνητές Φυσικών Μυστηρίων και να λύσουν υποθέσεις μέσα από την κατανόηση των ενοτήτων της Φυσικής που σχετίζονται με το αντικείμενο της Θερμότητας.

Η εφαρμογή του προγράμματος αξιολογήθηκε πριν, και στο τέλος της διδασκαλίας της ενότητας καθώς και 3 εβδομάδες μετά τη λήξη του. Οι μαθητές αξιολογήθηκαν με σταθμισμένα και μη τεστ επίδοσης στην αναγνωστική κατανόηση. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος  πραγματοποιήθηκαν συνεχείς παρατηρήσεις της διδασκαλίας και της εφαρμογής από φοιτητές του Φυσικού Τμήματος του Παν. Αθηνών.

Οι παρατηρήσεις τόσο από τη διδασκαλία του μαθήματος, όσο και τα αποτελέσματα της αξιολόγησης της εφαρμογής χρησιμοποιήθηκαν από τους φοιτητές στην εκπόνηση Διπλωματικών Εργασιών.