Πρόγραμμα Metafora (2012)

Από το τέλος Μαρτίου μέχρι τον Μάϊο του 2012, 15 μαθητές του σχολείου μας συμμετείχαν στο  ερευνητικό πρόγραμμα Metafora: “Learning to learn together: A visual language for social orchestration of educational activities”.

Το Metafora Project ξεκίνησε το 2010 και θα ολοκληρωθεί το 2013 με τη συνεργασία  Πανεπιστημίων και ερευνητικών κέντρων από διαφορετικές χώρες (Αγγλία, Ελλάδα, Γερμανία, Ιταλία, Ισραήλ). Από την Ελλάδα συμμετέχει το Εργαστήριο Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας του τμήματος Φ.Π.Ψ του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Στόχος  του προγράμματος είναι να μελετήσει το πώς, με κατάλληλα τεχνολογικά εργαλεία (λογισμικά και περιβάλλοντα ΗΥ), μπορούμε να επηρεάσουμε τον τρόπο και το πλαίσιο μάθησης (μαθαίνω πώς να μαθαίνω στα πλαίσια ομάδας με τη χρήση οπτικής/εικονικής γλώσσας), καθώς και τα επιστημονικά νοήματα που δημιουργούνται από τους μαθητές με τη χρήση μίας συγκεκριμένης υπολογιστικής  πλατφόρμας που αναπτύσσεται στα πλαίσια του προγράμματος.

Τα γνωστικά αντικείμενα που μελετώνται στα πλαίσια του προγράμματος είναι η φυσική , τα μαθηματικά και η επιστήμη του περιβάλλοντος. Στο σχολείο μας πραγματοποιήθηκε η κύρια έρευνα της Φυσικής. Από τα παιδιά που συμμετείχαν ζητήθηκε  να συνεργαστούν στην επίλυση διαφόρων προβλημάτων – προκλήσεων Φυσικής,  χρησιμοποιώντας  τρισδιάστατα παιχνίδια σε υπολογιστή (3D juggler), και να επικοινωνήσουν παράλληλα μεταξύ τους  μέσω ενός Web 2.0 εργαλείου (LASAD) για να ανταλλάξουν επιχειρήματα και να καταγράψουντην τακτική που ακολούθησαν.

Ασχέτως των ερευνητικών αποτελεσμάτων του προγράμματος ήταν μία απολαυστική εμπειρία την οποία όλοι χάρηκαν πολύ...