Εισαγωγή μαθητών σχολικού έτους 2023-24

Δημοσιεύτηκε το ΦΕΚ με την υπουργική απόφαση 22010/Δ6 στην οποία ρυθμίζονται θέματα σχετικά με την εισαγωγή μαθητών στα πρότυπα γυμνάσια για το σχολικό έτος 2023-24.

Σημαντικές ημερομηνίες:

Για την εισαγωγή στην Α τάξη

Οι αιιτήσεις θα υποβάλλονται από 10/3/2023 14:00 έως 27/3/2023 14:00 μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr).

Για να επισκεφθείτε τη σελίδα της ΔΕΠΠΣ που περιέχει τον Σύνδεσμο για την αίτηση στο gov.gr καθώς και οδηγίες για το τι θα χρειαστείτε για την υποβολή της αίτησης πατήστε εδώ.

Σημειώνεται ότι για το σχολικό έτος 2023-24 στην αίτηση μπορείτε να επιλέξετε:

α) το Πειραματικό Σχολείο ενδιαφέροντος,
β) το Πρότυπο Σχολείο πρώτης προτίμησης (Γυμνάσιο ή Λύκειο),
γ) το Πρότυπο Σχολείο δεύτερης προτίμησης (Γυμνάσιο ή Λύκειο) και
δ) το Εκκλησιαστικό Σχολείο (Γυμνάσιο ή Λύκειο) ενδιαφέροντος.
Αν έχει επιλεγεί ταυτόχρονα Πρότυπο Σχολείο (Γυμνάσιο ή Λύκειο) και Εκκλησιαστικό Σχολείο (Γυμνάσιο ή Λύκειο) δηλώνεται η σειρά προτίμησης για τη φοίτηση στους δύο τύπους σχολείων.

Από τις συγκεκριμένες σχολικές μονάδες που έχουν δηλωθεί επιλέγεται επίσης ένα (1) Πρότυπο ή Εκκλησιαστικό Σχολείο, στο οποίο ο υποψήφιος μαθητής επιθυμεί να είναι επιλαχών.

 

Η κλήρωση για την απόδοση τυχαίου αριθμού προτεραιότητας θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 28 Απριλίου 2023.

Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο 29 Απριλίου 2023.

 

Για την εισαγωγή στη Β και Γ τάξη

Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν τον Σεπτέμβριο, τρεις μέρες πριν την έναρξη του διδακτικού έτους 2023-24.

Για να κατεβάσετε το ΦΕΚ με όλες τις λεπτομέρειες πιέστε εδώ.