Αίτηση Εισαγωγής στο Σχολείο
Προσωπικά Στοιχεία
Επώνυμο μαθητή/μαθήτριας (*)
Λάθος εισαγωγή
Όνομα μαθητή/μαθήτριας (*)
Λάθος εισαγωγή
Φύλο (*)Λάθος εισαγωγή
Ημερομηνία Γέννησης (*)
Invalid Input
Αριθμός Δημοτολογίου (*)
Invalid Input
Υπάρχει στο πιστοποιητικό γέννησης
Αριθμός Μητρώου Αρρένων
Invalid Input
Μόνο για τα αγόρια. Αναγράφεται στο πιστοποιητικό γεννήσεως
Δημοτική Ενότητα Εγγραφής (*)
Invalid Input
Υπάρχει στο πιστοποιητικό γέννησης
ΑΜΚΑ (*)
Invalid Input
Μοναδικός Αριθμός Αίτησης ΔΕΠΠΣ (*)
Invalid Input
Αν δεν τον θυμάστε γράψτε 0000
Στοιχεία Οικογενειακής Κατάστασης.
Επώνυμο Πατέρα (*)
Λάθος εισαγωγή
Όνομα Πατέρα (*)
Λάθος εισαγωγή
Επώνυμο Μητέρας (*)
Λάθος εισαγωγή
Όνομα Μητέρας (*)
Λάθος εισαγωγή
Εν ζωή βρίσκονται... (*)
Invalid Input
Επιμέλεια έχει... (*)Λάθος εισαγωγή
Αναφέρατε ποιός έχει την κηδεμνία και την επιμέλεια του παιδιού
Επώνυμο Κηδεμόνα
Invalid Input
Γράψτε το ονοματεπώνυμο του κηδεμόνα σε περίπτωση που αυτός δεν είναι ένας από τους γονείς
Όνομα Κηδεμόνα
Invalid Input
Σπουδές Πατέρα (*)
Invalid Input
Επάγγελμα Πατέρα
Invalid Input
Σπουδές Μητέρας (*)
Invalid Input
Επάγγελμα Μητέρας (*)
Invalid Input
Σπουδές Κηδεμόνα
Invalid Input
Επάγγελμα Κηδεμόνα
Invalid Input
Στοιχεία Επικοινωνίας
Οδός και αριθμός (*)
Λάθος εισαγωγή
Περιοχή (*)
Λάθος εισαγωγή
Ταχυδρομικός Κώδικας (*)
Λάθος εισαγωγή
Τηλέφωνο Κατοικίας (*)
Λάθος εισαγωγή
Γράψτε το τηλέφωνο της κατοικίας του κηδεμόνα. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει γράψτε 000
E-mail επικοινωνίας με τους κηδεμόνες. (*)
Invalid Input
Γράψτε μία ενεργή διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου η οποία θα αποτελεί και τον βασικό τρόπο επικοινωνίας του σχολείου με τον/τους κηδεμόνα/ες του παιδιού. Η διεύθυνση είναι υποχρεωτική, οπότε αν δεν υπάρχει ήδη πρέπει να τη δημιουργήσετε πριν υποβάλετε την αίτηση.
Κινητό τηλέφωνο πατέρα
Invalid Input
Κινητό τηλέφωνο μητέρας
Invalid Input
Κινητό τηλέφωνο κηδεμόνα
Invalid Input
Συμπληρώστε αυτό το πεδία σε περίπτωση που ο κηδεμόνας δεν είναι ένας από τους δύο γονείς
Στοιχεία Προέλευσης
Δημοτικό Προέλευσης (*)
Invalid Input
Γράψτε το όνομα του Δημοτικού Σχολείου από το οποίο αποφοίτησε ο μαθητής.
Γυμνάσιο Εγγραφής (*)
Invalid Input
Γράψτε το Γυμνάσιο στο οποίο έχει γραφτεί ο μαθητής ή η μαθήτρια.
Ως 2η ξένη γλώσσα στο Δημοτικό διδάχτηκε (*)Invalid Input
Δεύτερη Ξένη Γλώσσα που θα διδαχτεί ο μαθητής στο Γυμνάσιο (*)


Invalid Input
Υποβολή

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ ΜΑΣ

ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΑΞΗ

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΣΙΣΥΦΟΣ

Το site μας για την ΠΛΑΚΑ

Πρωτότυπες Διδακτικές Προτάσεις

Έχουμε μια ιδέα: πάμε... Αθήνα

Καλό και το σχολείο αλλά...