Αίτηση Εισαγωγής στο Σχολείο
Προσωπικά Στοιχεία
Επώνυμο μαθητή/μαθήτριας (*)
Λάθος εισαγωγή
Όνομα μαθητή/μαθήτριας (*)
Λάθος εισαγωγή
Φύλο (*)Λάθος εισαγωγή
Ημερομηνία Γέννησης (*)
Invalid Input
Αριθμός Δημοτολογίου (*)
Invalid Input
Υπάρχει στο πιστοποιητικό γέννησης
Αριθμός Μητρώου Αρρένων
Invalid Input
Μόνο για τα αγόρια. Αναγράφεται στο πιστοποιητικό γεννήσεως
Δημοτική Ενότητα Εγγραφής (*)
Invalid Input
Υπάρχει στο πιστοποιητικό γέννησης
ΑΜΚΑ (*)
Invalid Input
Εξαψήφιος Κωδικός Υποψηφίου από ΔΕΠΠΣ (*)
Invalid Input
Αν δεν τον θυμάστε γράψτε 000000
Στοιχεία Οικογενειακής Κατάστασης.
Επώνυμο Κηδεμόνα 1 (*)
Λάθος εισαγωγή
Όνομα Κηδεμόνα 1 (*)
Λάθος εισαγωγή
Σχέση Κηδεμόνα 1 με Μαθήτρια/Μαθητή (*)


Invalid Input
Σπουδές Κηδεμόνα 1 (*)
Invalid Input
Επάγγελμα Κηδεμόνα 1
Invalid Input
Επώνυμο Κηδεμόνα 2
Λάθος εισαγωγή
Σε περίπτωση που δεν υπάρχει δεύτερος κηδεμόνας αφήνετε τα σχετικά πεδία κενά
Όνομα Κηδεμόνα 2
Λάθος εισαγωγή
Σχέση Κηδεμόνα 2 με Μαθήτρια/Μαθητή


Invalid Input
Σπουδές Κηδεμόνα 2
Invalid Input
Επάγγελμα Κηδεμόνα 2
Invalid Input
Επιμέλεια έχει... (*)


Λάθος εισαγωγή
Αναφέρατε ποιος έχει την την επιμέλεια του παιδιού
Εν ζωή βρίσκονται... (*)
Invalid Input
Στοιχεία Επικοινωνίας
Οδός και αριθμός (*)
Λάθος εισαγωγή
Περιοχή (*)
Λάθος εισαγωγή
Ταχυδρομικός Κώδικας (*)
Λάθος εισαγωγή
Τηλέφωνο Κατοικίας (*)
Λάθος εισαγωγή
Γράψτε το τηλέφωνο της κατοικίας του κηδεμόνα. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει γράψτε 000
E-mail Μαθητή Μαθήτριας
Invalid Input
Κινητό τηλέφωνο Μαθητή Μαθήτριας
Invalid Input
Κινητό τηλέφωνο Κηδεμόνα 1
Invalid Input
E-mail κηδεμόνα 1 (*)
Invalid Input
Γράψτε μία ενεργή διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου η οποία θα αποτελεί και τον βασικό τρόπο επικοινωνίας του σχολείου με τον/τους κηδεμόνα/ες του παιδιού. Η διεύθυνση είναι υποχρεωτική, οπότε αν δεν υπάρχει ήδη πρέπει να τη δημιουργήσετε πριν υποβάλετε την αίτηση.
Κινητό τηλέφωνο Κηδεμόνα 2
Invalid Input
E-mail Κηδεμόνα 2
Invalid Input
Στοιχεία Προέλευσης
Δημοτικό Σχολείο Προέλευσης (*)
Invalid Input
Γράψτε το όνομα του Δημοτικού Σχολείου από το οποίο αποφοίτησε ο μαθητής.
Ως 2η ξένη γλώσσα στο Δημοτικό διδάχτηκε (*)Invalid Input
Προτίμηση Δεύτερης Ξένης Γλώσσας που θα διδαχτεί ο μαθητής/η μαθήτρια στο Γυμνάσιο (*)


Invalid Input
Να δοθούν στο Σύλλογο Γονέων τα στοιχεία επικοινωνίας (*)Invalid Input
Δηλώστε πώς επιθυμείτε να επικοινωνείτε με το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων.
Υποβολή

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ ΜΑΣ

ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΑΞΗ

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΣΙΣΥΦΟΣ

Το site μας για την ΠΛΑΚΑ

Πρωτότυπες Διδακτικές Προτάσεις

Έχουμε μια ιδέα: πάμε... Αθήνα

Καλό και το σχολείο αλλά...