Αίτηση Εγγραφής σε τάξη

Προσωπικά Στοιχεία

Επώνυμο μαθητή/μαθήτριας
Λάθος εισαγωγή

Όνομα μαθητή/μαθήτριας(*)
Λάθος εισαγωγή

Φύλο(*)
Λάθος εισαγωγή

Ημερομηνία Γέννησης(*)
Invalid Input

Αριθμός Δημοτολογίου(*)
Invalid Input

Υπάρχει στο πιστοποιητικό γέννησης

Αριθμός Μητρώου Αρρένων
Invalid Input

Μόνο για τα αγόρια. Αναγράφεται στο πιστοποιητικό γεννήσεως

Δημοτική Ενότητα Εγγραφής(*)
Invalid Input

Υπάρχει στο πιστοποιητικό γέννησης

Στοιχεία Οικογενειακής Κατάστασης.

Επώνυμο πατέρα(*)
Λάθος εισαγωγή

Όνομα πατέρα(*)
Λάθος εισαγωγή

Επώνυμο μητέρας(*)
Λάθος εισαγωγή

Όνομα μητέρας(*)
Λάθος εισαγωγή

Εν ζωή βρίσκονται...(*)
Invalid Input

Οι γονείς είναι διαζευγμένοι ή εν διαστάσει(*)
Invalid Input

Επιμέλεια έχει...(*)
Λάθος εισαγωγή

Αναφέρατε ποιός έχει την κηδεμνία και την επιμέλεια του παιδιού

Επώνυμο Κηδεμόνα(*)
Invalid Input

Γράψτε το ονοματεπώνυμο του κηδεμόνα σε περίπτωση που αυτός δεν είναι ένας από τους γονείς

Όνομα Κηδεμόνα(*)
Invalid Input

Σπουδές Πατέρα(*)
Invalid Input

Επάγγελμα Πατέρα(*)
Invalid Input

Σπουδές Μητέρας(*)
Invalid Input

Επάγγελμα Μητέρας(*)
Invalid Input

Σπουδές Κηδεμόνα(*)
Invalid Input

Επάγγελμα Κηδεμόνα(*)
Invalid Input

Στοιχεία Επικοινωνίας

Οδός και αριθμός(*)
Λάθος εισαγωγή

Περιοχή(*)
Λάθος εισαγωγή

Ταχυδρομικός Κώδικας(*)
Λάθος εισαγωγή

Τηλέφωνο Κατοικίας(*)
Λάθος εισαγωγή

Γράψτε το τηλέφωνο της κατοικίας του κηδεμόνα. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει γράψτε 000

E-mail επικοινωνίας με τους κηδεμόνες.(*)
Invalid Input

Γράψτε μία ενεργή διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου η οποία θα αποτελεί και τον βασικό τρόπο επικοινωνίας του σχολείου με τον/τους κηδεμόνα/ες του παιδιού. Η διεύθυνση είναι υποχρεωτική, οπότε αν δεν υπάρχει ήδη πρέπει να τη δημιουργήσετε πριν υποβάλετε την αίτηση.

Κινητό τηλέφωνο πατέρα(*)
Invalid Input

Κινητό τηλέφωνο μητέρας(*)
Invalid Input

Κινητό τηλέφωνο κηδεμόνα
Invalid Input

Συμπληρώστε αυτό το πεδία σε περίπτωση που ο κηδεμόνας δεν είναι ένας από τους δύο γονείς

Κινητό τηλέφωνο μαθητή
Invalid Input

Συμπληρώστε αυτό το πεδίο σε περίπτωση που ο μαθητής δεν διαμένει στην κατοικία του κηδεμόνα

Στοιχεία Προέλευσης

Γυμνάσιο Προέλευσης(*)
Invalid Input

Γράψτε το Γυμνάσιο στο οποίο φοιτά ο μαθητής ή η μαθήτρια.

Τάξη στην οποία επιθυμείτε να εγγραφεί ο μαθητής ή η μαθήτρια(*)
Invalid Input

Επιλέξτε την Τάξη στην οποία θα φοιτήσει ο μαθητής ή η μαθήτρια (Β΄ ή Γ΄) κατά το σχολικό έτος 2017-18

Η 2η ξένη γλώσσα που διδάχτηκε στο προηγούμενο Γυμνάσιο(*)
Invalid Input

Υποβολή

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ ΜΑΣ

ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΑΞΗ

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΣΙΣΥΦΟΣ

Το site μας για την ΠΛΑΚΑ

Πρωτότυπες Διδακτικές Προτάσεις

Έχουμε μια ιδέα: πάμε... Αθήνα

Καλό και το σχολείο αλλά...