Αίτηση Εγγραφής σε τάξη

Προσωπικά Στοιχεία

Επώνυμο μαθητή/μαθήτριας
Λάθος εισαγωγή

Όνομα μαθητή/μαθήτριας(*)
Λάθος εισαγωγή

Φύλο(*)

Λάθος εισαγωγή

Ημερομηνία Γέννησης(*)
Invalid Input

Αριθμός Δημοτολογίου(*)
Invalid Input

Υπάρχει στο πιστοποιητικό γέννησης

Δημοτική Ενότητα Εγγραφής(*)
Invalid Input

Υπάρχει στο πιστοποιητικό γέννησης

Στοιχεία Οικογενειακής Κατάστασης.

Επώνυμο Κηδεμόνα 1(*)
Λάθος εισαγωγή

Όνομα Κηδεμόνα 1(*)
Λάθος εισαγωγή

Σχέση Κηδεμόνα 1 με Μαθήτρια/Μαθητή(*)

Invalid Input

Σπουδές Κηδεμόνα 1(*)
Invalid Input

Επάγγελμα Κηδεμόνα 1
Invalid Input

Όνομα Κηδεμόνα 2
Λάθος εισαγωγή

Επώνυμο Κηδεμόνα 2
Λάθος εισαγωγή

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει δεύτερος κηδεμόνας αφήνετε τα σχετικά πεδία κενά

Σχέση Κηδεμόνα 2 με Μαθήτρια/Μαθητή

Invalid Input

Σπουδές Κηδεμόνα 2
Invalid Input

Επάγγελμα Κηδεμόνα 2
Invalid Input

Εν ζωή βρίσκονται...(*)
Invalid Input

Επιμέλεια έχει...(*)

Λάθος εισαγωγή

Αναφέρατε ποιος έχει την την επιμέλεια του παιδιού

Στοιχεία Επικοινωνίας

Οδός και αριθμός(*)
Λάθος εισαγωγή

Περιοχή(*)
Λάθος εισαγωγή

Ταχυδρομικός Κώδικας(*)
Λάθος εισαγωγή

Τηλέφωνο Κατοικίας(*)
Λάθος εισαγωγή

Γράψτε το τηλέφωνο της κατοικίας του κηδεμόνα. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει γράψτε 000

E-mail επικοινωνίας με τους κηδεμόνες.(*)
Invalid Input

Γράψτε μία ενεργή διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου η οποία θα αποτελεί και τον βασικό τρόπο επικοινωνίας του σχολείου με τον/τους κηδεμόνα/ες του παιδιού. Η διεύθυνση είναι υποχρεωτική, οπότε αν δεν υπάρχει ήδη πρέπει να τη δημιουργήσετε πριν υποβάλετε την αίτηση.

Κινητό τηλέφωνο Κηδεμόνα 1
Invalid Input

E-mail κηδεμόνα 1(*)
Invalid Input

Γράψτε μία ενεργή διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου η οποία θα αποτελεί και τον βασικό τρόπο επικοινωνίας του σχολείου με τον/τους κηδεμόνα/ες του παιδιού. Η διεύθυνση είναι υποχρεωτική, οπότε αν δεν υπάρχει ήδη πρέπει να τη δημιουργήσετε πριν υποβάλετε την αίτηση.

Κινητό τηλέφωνο μητέρας(*)
Invalid Input

Κινητό τηλέφωνο κηδεμόνα
Invalid Input

Συμπληρώστε αυτό το πεδία σε περίπτωση που ο κηδεμόνας δεν είναι ένας από τους δύο γονείς

Κινητό τηλέφωνο μαθητή
Invalid Input

Συμπληρώστε αυτό το πεδίο σε περίπτωση που ο μαθητής δεν διαμένει στην κατοικία του κηδεμόνα

Κινητό τηλέφωνο Κηδεμόνα 2
Invalid Input

E-mail Κηδεμόνα 2
Invalid Input

Κινητό τηλέφωνο μαθητή
Invalid Input

Συμπληρώστε αυτό το πεδίο σε περίπτωση που ο μαθητής δεν διαμένει στην κατοικία του κηδεμόνα

E-mail Μαθητή Μαθήτριας
Invalid Input

Στοιχεία Προέλευσης

Γυμνάσιο Προέλευσης(*)
Invalid Input

Γράψτε το Γυμνάσιο στο οποίο φοιτά ο μαθητής ή η μαθήτρια.

Τάξη στην οποία επιθυμείτε να εγγραφεί ο μαθητής ή η μαθήτρια(*)
Invalid Input

Επιλέξτε την Τάξη στην οποία θα φοιτήσει ο μαθητής ή η μαθήτρια (Β΄ ή Γ΄) κατά το σχολικό έτος 2017-18

Η 2η ξένη γλώσσα που διδάχτηκε στο προηγούμενο Γυμνάσιο(*)
Invalid Input

Να δοθούν στο Σύλλογο Γονέων τα στοιχεία επικοινωνίας (*)

Invalid Input

Δηλώστε πώς επιθυμείτε να επικοινωνείτε με το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων σε περίπτωση που ο μαθητής ή μαθήτρια εγγραφεί στο σχολείο.

Υποβολή

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ ΜΑΣ

ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΑΞΗ

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΣΙΣΥΦΟΣ

Το site μας για την ΠΛΑΚΑ

Πρωτότυπες Διδακτικές Προτάσεις

Έχουμε μια ιδέα: πάμε... Αθήνα

Καλό και το σχολείο αλλά...