Αποτελέσματα μοριοδότησης υποψήφιων προς απόσπαση 2017

Μετά από συνεδρίαση του Εποπτικού Επιστημονικού Συμβουλίου του 1ου Πειραματικού Γυμνασίου Αθήνας, ολοκληρώθηκε η εξέταση των ενστάσεων των υποψηφίων προς απόσπαση και ορισιτκοποιήθηκε η μοριοδότησή τους. Μπορείτε να δείτε τη σχετική πράξη του ΕΠΕΣ και τον αξιολογικό πίνακα πιέζοντας στους αντίστοιχους συνδέσμους.

Πράξη ΕΠΕΣ για  τα αποτελέσματα μοριοδότησης υποψήφιων προς απόσπαση

Αξιολογικός πίνακας μοριοδότησης κατά ειδικότητα μετά την εξέταση των ενστάσεων.