Σάρλας Γιώργος

Ο Γιώργος Σάρλας είναι πτυχιούχος του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. Κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου στην «Εκπαίδευση Ενηλίκων». Έχει εργαστεί και στις τρείς βαθμίδες της εκπαίδευσης, σε συλλόγους, γυμναστήρια, προγράμματα Πανεπιστημιακού Αθλητισμού και Μαζικού Λαϊκού Αθλητισμού. Παρακολούθηση σεμιναρίων Εξειδίκευσης,  Πρώτων Βοηθειών και Mentoring φοιτητών Τ.Ε.Φ.Α.Α. Πραγματοποίηση προγραμμάτων στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας και Πολιτιστικής Εκπαίδευσης