Γαλάνη Μαρίτα

Η Μαρία-Ελευθερία Γαλάνη είναι καθηγήτρια Γαλλικής Γλώσσας με Δίπλωμα Μεταπτυχιακής Ειδίκευσης στη Γαλλική Γλώσσα, τη Λογοτεχνία και τον Πολιτισμό καθώς και Διδακτορικό Δίπλωμα στη Γαλλική Φιλολογία από το Πανεπιστήμιο Lyon2 της Γαλλίας. Απέκτησε επίσης Δίπλωμα Μεταπτυχιακής Ειδίκευσης στις Επιστήμες της Αγωγής από το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (Ε.Α.Π.).Έχει πιστοποίηση δεξιοτήτων και γνώσεων στις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Πιστοποίηση επιπέδου Α΄). Έχει επίσης πιστοποιημένη επιμόρφωση με θέμα «Ψηφιακή Ξενόγλωσση Τάξη στην Πράξη» μέσω της πλατφόρμας Moodleσυνολικής διάρκειας 42 ωρών) και πιστοποιημένη επιμόρφωση με θέμα «Αξιοποίηση Τεχνικών Ασύγχρονης και Εξ Αποστάσεως Διδασκαλίας μέσα από το Περιβάλλον Ηλεκτρονικής Μάθησης Moodle συνολικής διάρκειας 150 ωρών).Εκτός από τα γαλλικά, γνωρίζει αγγλικά (επίπεδο Γ2) και ιταλικά (επίπεδο Β1).

Έχει παρακολουθήσει και έχει συμμετάσχει με ανακοινώσεις και ως επιμορφώτρια σε σεμινάρια, ημερίδες και συνέδρια σχετικά με τα παιδαγωγικά και τη διδακτική της γαλλικής ως ξένης γλώσσας.

Έχει εργαστεί ως καθηγήτρια γαλλικής γλώσσας σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης όπως σε δημοτικά σχολεία της Α/θμιας και σε γυμνάσια και λύκεια της Β/θμιας αλλά και στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ως αποσπασμένη καθηγήτρια Γαλλικών στο Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας και ως διδάσκουσα Γαλλικής Γλώσσας με το ΠΔ 407/80 στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Από το 2003 έως σήμερα είναι Συνεργαζόμενο Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Σ.Ε.Π.) στο πρόγραμμα Μεταπτυχιακής Ειδίκευσης Καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου. Έχει επίσης διδάξει τη γαλλική γλώσσα στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης και έχει συμμετάσχει στις εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας ως εξετάστρια-αξιολογήτρια παραγωγής προφορικού λόγου.