Λούντζη Μαρία

.Η Μαρία Λούντζη γεννήθηκε στη Λάρισα. Σπούδασε στο τμήμα Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου με υποτροφία εισαγωγής από το Ι.Κ.Υ. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στη «Βιώσιμη Ανάπτυξη» και διδάκτωρ του ιδίου τμήματος. Η διδακτορική της διατριβή έχει τίτλο: «Σχεδιασμός, ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση ηλεκτρονικού  εκπαιδευτικού (λογισμικού) υλικού μέσω Η/Υ: Μια στρατηγική για την επίτευξη της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης των μαθητών στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση».
Από το 2000, ως  πρώτη επιτυχούσα του γραπτού διαγωνισμού ΑΣΕΠ εκπαιδευτικών Οικιακής Οικονομίας, εργάζεται σε σχολεία της Β/Θμιας Εκπ/σης. Παράλληλα, το 2005-2006, διετέλεσε στέλεχος στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΕΑΕΚ του ΥΠΕΠΘ.
Εργασίες της με αντικείμενο την αξιοποίηση της υπολογιστικής τεχνολογίας στη διδασκαλία περιβαλλοντικών θεμάτων έχουν δημοσιευθεί σε πρακτικά ελληνικών και διεθνών συνεδρίων. Το 2008-2009 συνεργάστηκε με το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο για την πραγματοποίηση εκτεταμένης έρευνας πεδίου στα εργαστήρια πληροφορικής σχολείων Β/Θμιας Εκπ/σης, με θέμα την εφαρμογή και την αξιολόγηση του πολυμεσικού λογισμικού που σχεδίασε «Το σπίτι ως εστία ρύπανσης». Έχει συμμετάσχει σε ημερίδες, έρευνες πεδίου και εκπαιδευτικά σεμινάρια με θέματα: αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στην περιβαλλοντική εκπαίδευση, στατιστική και μεθοδολογία της έρευνας, κοινωνική ανθρωπολογία, διαιτολογία - διατροφολογία, αγωγή του καταναλωτή και ενδυματολογία.