Νικήτα Αικατερίνη

Η Κατερίνα Νικήτα είναι πτυχιούχος του τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στη Διδασκαλία της Νέας Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας του αντίστοιχου Διατμηματικού Προγράμματος της Φιλοσοφικής Σχολής Αθηνών. Έχει συνεργαστεί σε προγράμματα του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης για την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας σε αλλόγλωσσους μαθητές και σε προγράμματα του Πανεπιστημίου Αθηνών για την αναθεώρηση εκπαιδευτικού υλικού. Από το 2007, ως επιτυχούσα του γραπτού διαγωνισμού ΑΣΕΠ εκπαιδευτικών, εργάζεται ως μόνιμη καθηγήτρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Έχει πιστοποίηση Β΄ επιπέδου στη χρήση των Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση ενώ συμμετείχε σε καινοτόμες διδακτικές δράσεις καθώς και σε προγράμματα αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου της σχολικής μονάδας.