Γιαννακοπούλου Πολυξένη

Η Πολυξένη Γιαννακοπούλου είναι πτυχιούχος της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στην Ιστορία και Φιλοσοφία των Επιστημών και της Τεχνολογίας και διδάκτωρ της Ιστορίας των Επιστημών από το ΕΜΠ/ΕΚΠΑ. Η διδακτορική της διατριβή έχει τίτλο Η Διακίνηση των επιστημονικών ιδεών στην Ελλάδα, 1850-1900.
Έχει λάβει μέρος σε πολλά διεθνή συνέδρια και έχει δημοσιεύσει άρθρα της σε ελληνικά και ξένα έγκυρα επιστημονικά περιοδικά και βιβλία. Έχει επίσης πραγματοποιήσει διαλέξεις σε προπτυχιακούς φοιτητές του Πανεπιστημίου Αθηνών και του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, στα πλαίσια των προπτυχιακών μαθημάτων τους.
Δίδαξε σε πολλά δημόσια σχολεία ως αναπληρώτρια καθηγήτρια και από το 2004 υπηρετεί ως μόνιμη εκπαιδευτικός, έχοντας συμμετοχή σε εκπαιδευτικά και πολιτιστικά προγράμματα μαθητών.