Στην περιοχή αυτή του ιστότοπου μπορείτε να δείτε τις θέσεις που προκηρύσσονταιγιααποσπασμένους εκπαιδευτικούς καθώς και αυτές που προκηρύσσονται για την συμπλήρωση των κενών που δημιουργούνται λόγω αποχωρήσεων μαθητών και μαθητριών του σχολείου.

 Î‘ποτέλεσμα εικόνας για Προκήρυξη cartoon

Το site μας για την ΠΛΑΚΑ

Πρωτότυπες Διδακτικές Προτάσεις

Έχουμε μια ιδέα: πάμε... Αθήνα

Καλό και το σχολείο αλλά...