Η Διοικούσα Επιτροπή ΠΠΣ

Η τωρινή σύνθεση της Διοικούσας Επιτροπής Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) έχει ως εξής:

Πρόεδρος:  Ψύλος Ιωάννης, Δημήτρης Καθηγητής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημόυ Θεσσαλονίκης
Μέλη: Τσελφές Βασίλης, Καθηγητής του  Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
 

Τσίκιζα Νικολακάκη Ελένη, Εκπαιδευτκός ΠΕ 02  και διευθύντρια οτυ δεύτερου Πειραματικού Λυκείου Αθηνών 

  Λόντος χαράλαμπος  Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Αττικής
  Γεωργάτου Μαρία  Σχολική Σύμβουλος ΠΕ04 Φυσικών Περιφερειακής Διεύθυνσης Αττικής
  Κουρεμένος Αθανάσιος  Απόφοιτος της Ιωνιδείου Προτύπου Σχολής Πειραιά, Καθηγητής του Πανεπιστημίου Πειραιά
   Γιαννόπουλος Γεώργιος   Πολιτικός μηχανικός, απόφοιτος της Βαρβακείου Πρότυπης Σχολής

 

Γραμματέας ορίστηκε η Ριζάκη Αικατερίνη εκπαιδευτικός του κλάδου ΠΕ70, με αναπληρώτρια την Παπαδοπούλου Ελένη, εκπαιδευτικό του κλάδου ΠΕ02

Η θητεία των μελών της Επιτροπής είναι τριετής.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.