Το Επιστημονικό Εποπτικό Συμβούλιο του σχολείου

Το εκπαιδευτικό έργο στα Πειραματικά και στα Πρότυπα σχολεία καθοδηγείται από το πιστημονικό Εποπτικό οτυς Συμβούλιο (ΕΠΕΣ). Ο ρόλος του ΕΠΕΣ εμ βάση τον νόμο που διέπει τη λειτουργία των Π και Π Σ, είναι το όργανο που έχει την παιδαγωγική και επιστημονική ευθύνη του σχολείου και αποφασίζει για μία σειρά από σημαντικά ζητήματα όπως είναι η λειτουργία των ομίλων, οι τροποιοιήσεις αναλυτικού και ωρολογίου προγράμματος, η συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα και η συνεργασίες με πανεπιπιστήμια καιοργανισμούς κλπ.

Πρόεδρος του ΕΠΕΣ του σχολείου μας είναι η κα Ζαχαρούλα Σμυρναίου, επίκοιρη καθηγήτρια του Πανεπιστημίου ΑΘηνών και μέλη η κα Δήμητρα Μακρή, Σχολική σύμβουλος Οικιακής Οικονομίας, ο κος Κωστής Κοντογιάννης, Φυσικός και Διευθυντής του Σχολείου, η κα Μαρία Μπούμπουκα καθηγήτρια Πληροφορικής του σχολείου και ο κος Βασίλης Μπογιατζής, Φιλόλογος καθηγητής του σχολείου