Θεσμός Ατομικού Συμβούλου

consultantΣτο 1ο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο της Αθήνας έχει θεσπιστεί η ύπαρξη καθηγητή ατομικού συμβούλου για κάθε μαθητή. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι κάθε μαθητής έχει έναν εκπαιδευτικό ως ατομικό σύμβουλο στον οποίο μπορεί να αποτανθεί για οποιοδήποτε πρόβλημα τον απασχολεί, είτε αφορά τα μαθήματα, είτε άλλα θέματα της σχολικής ή ακόμα και της προσωπικής του ζωής. Ο στόχος είναι να υπάρχει κάποιος άνθρωπος πρόθυμος και ικανός να στηρίξει τα παιδιά στις δυσκολίες που συναντούν και να τα βοηθήσει να εξομαλύνουν καταστάσεις που τους φαίνονται ανεπίλυτες. Ο Ατομικός Σύμβουλος επικοινωνεί σε τακτά χρονικά διαστήματα με τους μαθητές των οποίων την ευθύνη έχει αναλάβει (περίπου 15 μαθητές ανά εκπαιδευτικό) καθώς και με τους κηδεμόνες τους όποτε κρίνει ότι υπάρχει ανάγκη.

Στην παρουσίαση των τμημάτων του σχολείου φαίνεται και η κατανομή των μαθητών σε κάθε εκπαιδευτικό-ατομικό σύμβουλο.