Αποτελέσματα διαδικασίας επιλογής για την πλήρωση κενών θέσεων στη Β και Γ Γυμνασίου

Την Παρασκευή 6/9/19, πραγματοποιήθηκαν  οι κληρώσεις για τη Β  και τη Γ γυμνασίου, ώστε να διαμορφωθούν οι πίνακες από τις οποίους θα γίνει η επιλογή μαθητών που θα καλύψουν τις όποιες κενές θέσεις προκύψουν κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς  2019-20. Μπορείτε να δείτε τα αποτελέσματα της  διαδικασίας στους συνδέσμους που ακολουθούν

Αποτελέσματα κλήρωσης ενδιαφερομένων να ενταχθούν στη Β Γυμνασίου.

Αποτελέσματα εξετάσεων ενδιαφερομένων να ενταχθούν στη Γ Γυμνασίου.

Αποτελέσματα Κλήρωσης 2019

Πραγματοποιήθηκε στις 21/6/19, στις 12 το πρωί η κλήρωση για την επιλογή μαθητών και μαθητριών για την Α Γυμνασίου της επόμενης σχολικής χρονιάς. Την κλήρωση πραγματοποίησε επιτροπή των γονέων των υποψήφιων μαθητών και μαθητριών, υπό την εποπτεία του ΕΠΕΣ του σχολείου.

Πιέστε εδώ για να δείτε το πρακτικό της επιτροπής που πραγματοποίησε την κλήρωση.

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΤΥΧΟΥΣΕΣ ΣΤΗΝ ΚΛΗΡΩΣΗ

Οι αιτήσεις του σχολικού έτους 2019-20

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων για τη συμμετοχή στην κλήρωση επιλογής μαθητών και μαθητριών για την Α Γυμνασίου του σχολικού έτους 2019-20, αναρτούμε τους κωδικούς  αίτησης  των υποψηφίων. Σε περπίτωση που κάποις επιθυμεί να αλλάξει στοιχεία της αίτησής του,  θα πρέπει να υποβάλει αίτηση στο σχολείο μέχρι την Δευτέρα 10-6-2019 ώρα 9:00 π.μ. Τα αιτήματα θα αποστέλλονται και ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Αλλαγές στο ΑΜΚΑ του υποψήφιου/ της υποψήφιας και στο σχολείο επιλογής δεν επιτρέπονται.

ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Εισαγωγή Μαθητών Α Γυμνασίου για το σχ. έτος 2019-20

τυχηΜετά την ψήφιση του νόμου 4327/2015 (ΦΕΚ 50/14-05-15) το σχολείο έχει ενταχθεί στα Πειραματικά γυμνάσια, οπότε  η επιλογή μαθητών που θα καλύψουν τις διαθέσιμες θέσεις, γίνεται με κλήρωση. Επίσης, με τον ίδιο νόμο, αποφασίστηκε το 1ο Πειραματικό Γυμνάσιο Αθήνας να διασυνδεθεί  με τα Πειραματικά Δημοτικά του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Μαράσλεια). Η διασύνδεση αυτή, με βάση τις προβλέψεις του 4589/2019, θα ισχύει για τα παιδιά που φοιτούν στα Δημοτικά κατά τη σχολική χρονιά 2018-19. Ως εκ τούτου, στην κλήρωση για τους μαθητές και τις μαθήτριες που θα φοιτήσουν στην Α Γυμνασίου κατά το έτος 2019-20, προκηρύσσονται προς πλήρωση όσες από τις 78 διαθέσιμες  θέσεις δεν προβλέπεται να καταληφθούν από τους αποφοίτους των δημοτικών του Μαρασλείου και οι οποίες είναι 18. 

Στη συνέχεια παρουσιάζονται αναλυτικά όσα πρέπει να γνωρίζετε για τη διαδικασία της κλήρωσης, τόσο για τη γενική όσο και για τις ειδικές κατηγορίες και παρακαλούμε να τα διαβάσετε προσεκτικά.

Εδώ μπορείτε να δείτε την ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας για τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί την φετινή χρονιά για την επιλογή των μαθητών που θα φοιτήσουν στην Α Γυμνασίου το σχολικό έτος 2019-20

Εδώ μπορείτε να δείτε το σχετικό ΦΕΚ στο οποίο δημοσιεύτεαι η προηγούμενη απόφαση με κάποιες τροποποιήσεις.

Εδώ μπορείτε να δείτε την απόφαση της ΔΕΠΠΣ αναφορικά με τις διαθέσιμες θέσεις σε κάθε πειραματικό σχολείο.

Υποβολή Αίτησης

Οι κηδεμόνες των υποψηφίων μαθητών και μαθητριών, είτε αυτοί είναι απόφοιτοι των Μαρασλειων οπότε θα εγγραφούν αυτόματα στην  Α Γυμνασίου, είτε είναι απόφοιτοι άλλων δημοτικών οπότε θα μπουν στη διαδικασία της κλήρωσης,  θα υποβάλουν αίτηση ηλεκτρονικά, στο χρονικά διάστημα από 27 Μαΐου μέχρι 4 Ιουνίου 2019
Η αίτηση υποβάλλεται στη διεύθυνση που ακολουθεί. Πριν την υποβάλλετε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες.
https://www.iep.edu.gr/pps/deppsform.php
 
ΠΡΟΣΟΧΗ: καταγράψτε τον μοναδικό αριθμό που θα προκεύψει από την υποβολή της αίτησης.

Προκειμένου να καταγράψουμε στο λογισμικό του υπουργείου Παιδείας (my school) τα στοιχεία των μαθητών που τελικά θα εγγραφούν στο σχολείο μας (αφού επιλεγούν από τη διαδικασία της κλήρωσης ή αφού αποφοιτήσουν από το Μαράσλειο), παρακαλούμε  να συμπληρώσετε τα απογραφικά δελτία που υπάρχουν στους παρακάτω συνδέσμους.
Για τους αποφοίτους του Μαρασλείου παρακαλούμε η συμπλήρωση να γίνει μαζί με την υποβολή της αίτησης, για τους μαθητές και τις μαθήτριες των άλλων σχολείων  η συμπλήρωση παρακαλούμε να γίνει μετά την κλήρωση και εφ όσον αυτοί έχουν επιλεγεί. 

Απογραφικό δελτίο για επιτυχόντες στην κλήρωση 

Απογραφικό δελτίο για Απόφοιτους του Μαρασλείου

Π
ΡΟΣΟΧΗ: Με το νέο νόμο (4589/2019), κατά τη φεεινή χρονιά κάθε μαθητής ή μαθήτρια μπορεί να διεκδικήσει θέση είτε σε ΕΝΑ Πρότυπο Σχολείο, συμμετέχοντας στις εξετάσεις, είτε σε ΕΝΑ  Πειραματικό Σχολείο συμμετέχοντας στην κλήρωση. Η δυνατότητα διεκδίκησης θέσης και σε ένα πρότυπο σχολείο και σε ένα πειραματικό θα ισχύει από τη σχολική χρονιά 2020-2021.

 

Διαδικασία Επιλογής

Για  το σχολικό έτος 2019-20 στην  Α γυμνασίου του σχολείου μας θα φοιτήσουν, όπως κάθε χρόνο, 78 μαθητές και μαθήτριες. Με βάση τον αριθμό των μαθητών που θα αποφοιτήσουν από τα Μαράσλεια, αναμένεται να διατεθούν 18 θέσεις σε μαθητές των άλλων σχολείων, αριθμός που μπορεί να  αυξηθεί αν κάποιοι απόφοτοι των Μαρασλείων αποφασίσουν να εγγραφούν σε κάποιο άλλο γυμνάσιο.
Απο τις θέσεις αυτές, 4 (το 20%), θα διατεθούν σε μαθητές και μαθήτριες που ανήκουν στις ειδικές κατηγορίες.
 Η κλήρωση τελεί υπό την  ευθύνη του ΕΠΕΣ του σχολείου και θα γίνει την Παρασκευή 21/06/2019 στις 12:00 στους χώρους του σχολείου, από επιτροπή γονέων των υποψήφιων μαθητών και μαθητριών.
Αρχικά θα κληρωθούν 14 θέσεις  οι οποίες αφορούν όλους και όλες τους υποψήφιους και υποψήφιες. Στη συγκεκριμένη φάση θα κληρωθεί ίδιος αριθμός αγοριών και κοριτσιών.  Στη συνέχεια θα κληρωθούν οι υπόλοιπες 4 θέσεις (20% επί του συνόλου) που αφορούν στα παιδιά που ανήκουν στις ειδικές κατηγορίες.
Τέλος, θα ακολουθήσει η κλήρωση 20 αγοριών και 20 κοριτσιών που θα είναι οι επιλεχόντες και οι επιλαχούσες και θα καταλαμβάνουν τις όποιες θέσεις τελικά μείνουν κενές (αν κάποιος/α υποψήφιος/α, αλλάξει γνώμη και αρνηθεί τη θέση που  κατέλαβε) ή κενωθούν μέχρι τις 22/12/19.  

Ειδικές κατηγορίες

Στις ειδικές κατηγορίες ανήκουν οι εξής μαθητές και μαθήτριες
α. Οι δίδυμοι/ες (τρίδυμοι/ες κλπ) αδελφοί/ές των παιδιών που θα κληρωθούν στη γενική κατηγορία.  
β. Τα αδέλφια των παιδιών που φοιτούν στο Γυμνάσιο ή στα διασυνδεδεμένα με αυτό σχολεία.
γ. Τα παιδιά των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στο  Γυμνάσιο ή στα διασυνδεδεμένα με αυτό σχολεία.
Τα παιδιά που ανήκουν στις ειδικές κατηγορίες παίρνουν το 20% των διαθεσίμων θέσεων. Εν προκειμένω αυτές είναι 4. 
Επειδή οι υποψήφιοι και οι υποψήφιες που ανήκουν στις ειδικές κατηγορίες, είναι πάντοτε περισσότεροι από τις διαθέσιμες θέσεις, θα γίνει κλήρωση. Τέλος, ας σημειωθεί ότι στην πράξη οι διαθέσιμες θέσεις καταλαμβάνοναι πάντοτε από μαθητές των κατηγοριών α και β.