Η πολιτική του σχολείου στο θέμα των απουσιών

apoysiesΠέρα από όσα τυπικά προβλέπονται από τις διατάξεις, υπάρχουν και άλλα θέματα, που σχετίζονται με τις απουσίες και γενικότερα με τη φοίτηση στο σχολείο, τα οποία συνδέονται άμεσα με το πλαίσιο λειτουργίας του σχολείου και τα οποία επισημαίνουμε εδώ.

Όταν κάποιος μαθητής απουσιάζει, είναι πολύ σημαντικό ο κηδεμόνας να ενημερώνει το σχολείο το αργότερο μέχρι τις 9:30 της ίδιας μέρας. Με τον τρόπο αυτό θα γνωρίζουμε πού βρίκσεται ο μαθητής ή η μαθήτρια και δεν θα τον ή την αναζητούμε. Το σοχλείο θα ειδοποιεί τους κηδεμόνες για την απουσία του  μαθητή ή της μαθήτριας, μέχρις τις 11 π.μ.

• Οποιαδήποτε αυθαίρετη απουσία από την τάξη, (δηλαδή απουσία χωρίς να έχει ενημερωθεί η Διεύθυνση του σχολείου) είτε για ολόκληρη την ημέρα, είτε για κάποιες σχολικές ώρες, είναι ενεπίτρεπτη. Σε περίπτωση που κάποιος μαθητής έχει πρόβλημα (π.χ κάποιο θέμα υγείας ) και πρέπει να φύγει από το σχολείο, θα απευθύνεται στον ατομικό του καθηγητή-σύμβουλο ή, σε περίπτωση που αυτός λείπει, στη Διεύθυνση του σχολείου για να ζητήσει άδεια αποχώρησης.

• Η έγκαιρη προσέλευση στην τάξη, τόσο μετά το διάλειμμα,όσο και κατά την πρώτη ώρα, είναι βασικός κανόνας της σχολικής ζωής. Συνδέεται με την απρόσκοπτη λειτουργία του σχολείου, και αποτελεί δείγμα σεβασμού προς όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας. Μαθητής ο οποίος καθυστερεί να μπεί στην τάξη, παραμένει στην αίθουσα και στο απουσιολόγιο θα σημειώνεται η καθυστερημένη προσέλευσή με ένα Κ (καθυστέρηση). Αν, παρ’ ελπίδα, κάποιος καθυστερεί συστηματικά, με τη στάση του δυσχεραίνει τη λειτουργία του σχολείου και ως εκ τούτου θα ελέγχεται. Eλπίζουμε πως δεν θα χρειαστεί να αντιμετωπίσουμε τέτοιες καταστάσεις, αλλά είναι προφανές πως, σε μία δημοκρατική και ελεύθερη κοινότητα ανθρώπων, πρέπει να υπάρχει ένα σαφές πλαίσιο συμπεριφοράς το οποίο όλοι καλούμαστε να σεβαστούμε.