Κανονισμός Λειτουργίας των Ομίλων

regulationΓια να δημιουργηθεί και να λειτουργήσει ένας όμιλος  υπάρχουν ορισμένες  προϋποθέσεις και πρέπει να τηρηθούν συγκεκριμένοι κανόνες:

  1. Ένας όμιλος μπορεί να λειτουργεί επί 2 ή 4 διδακτικές ώρες κάθε εβδομάδα, ενώ πρέπει  κατ’ ελάχιστον   να λειτουργήσει για 20 εβδομάδες. Στο σχολείο μας οι όμιλοι θα λειτουργούν από τις 2:30 μ.μ μέχρι τις 4:00μ.μ.χωρίς ενδιάμεσο διάλειμμα.
  2. Για να λειτουργήσει ένας όμιλος πρέπει να έχει τουλάχιστον 11 μαθητές και να μην έχει πάνω από 20. Κάθε μαθητής του σχολείου  μπορεί να συμμετάσχει το πολύ σε 2 ομίλους. Είναι πιθανόν, ανάλογα με την περίπτωση , ο καθηγητής που έχει την ευθύνη ενός ομίλουν να ορίσει κάποιες δοκιμασίες προκειμένου να επιλεγούν οι μαθητές που θα συμμετάσχουν σε αυτόν.
  3. Για κάθε όμιλο υπάρχει συγκεκριμένο αναλυτικό πρόγραμμα και στόχοι οι οποίοι πρέπει να επιτευχθούν. Οι μαθητές υλοποιούν τις εργασίες τις οποίες τους αναθέτουν οι καθηγητές τους και γενικά επιδεικνύουν την αναγκαία συνέπεια προκειμένου ο όμιλος να λειτουργεί δημιουργικά. Όταν ολοκληρωθεί το πρόγραμμα θα πάρουν πιστοποιητικό επιτυχούς παρακολούθησης.
  4. Η συμμετοχή  των μαθητών πρέπει να είναι συστηματική και  γι αυτό θα τηρείται απουσιολόγιο. Κάποιος μαθητής μπορεί να λείψει συνολικά 8 διδακτικές ώρες  όταν ο όμιλος λειτουργεί 2 ώρες την εβδομάδα και 16 διδακτικές ώρες όταν λειτουργεί 4 ώρες εβδομαδιαίως.
  5. Για τη συμμετοχή κάποιου μαθητή σε όμιλο υποβάλλει αίτηση ο κηδεμόνας του, την οποία πρέπει να προσυπογράψει τόσο ο καθηγητής που είναι υπεύθυνος του ομίλου, όσο και ο διευθυντής του σχολείου. Αντίστοιχα, προκειμένου να εγγραφεί σε κάποιον όμιλο μαθητής από άλλη σχολική μονάδα, και πάλι υποβάλλεται αίτηση από τους κηδεμόνες του μαθητή την οποία προσυπογράφει ο διευθυντής του σχολείου στο οποίο αυτός φοιτά και εγκρίνουν τόσο ο καθηγητής υπεύθυνος του ομίλου όσο και ο διευθυντής του ΠΠΣ.

Προκειμένου να δείτε αναλυτικά το καθεστώς το οποίο διέπει τη λειτουργία των ομίλων πιέστε εδώ.

Τι είναι οι όμιλοι

operaΈνα βασικό χαρακτηριστικό των ΠΠΣ είναι η λειτουργία ΟΜΙΛΩΝ, οι οποίοι απευθύνονται τόσο σε μαθητές του σχολείου, όσο και σε μαθητές άλλων σχολείων. Ο στόχος τους είναι να βοηθήσουν τα παιδιά να αναπτύξουν τις κλίσεις τους και να τους δώσουν αφορμή να ασχοληθούν δημιουργικά με πράγματα για τα οποία ενδιαφέροονται.
Η θεματική των ομίλων μπορεί να ποικίλει ανάλογα με τα ενδιαφέροντα τόσο των μαθητών που θα συμμετάσχουν σε αυτούς, όσο και  των εκπαιδευτικών οι οποίοι θα έχουν την ευθύνη λειτουργίας τους. Μέσα από τη δουλειά στους ομίλους οι μαθητές και οι μαθήτριες μπορεί να ανεβάσουν μία θεατρική παράσταση, να αποκτήσουν κάποιο πιστοποιητικό ξένης γλώσσας, να συμμετάσχουν σε διαγωνισμούς στην Ελλάδα ή στο εφωτερικό, να γράψουν ένα βιβλίο, να συμμετάσχουν σε μία εξόρμηση σε άλλη πόλη ή απλά ...να χαρούν για τη “διαδρομή” που έκαναν, παρέα με τους καθηγητές και τους συμμαθητές τους.