Ερευνητικό πρόγραμμα Αστρονομίας (Νοέμβριος 2013)

DSC07444Από τις 16 Οκτωβρίου 2013 μέχρι και τις 13 Νοεμβρίου 2013 υλοποιήθηκε στο σχολείο μας το πρόγραμμα  με θέμα «Ο Ήλιος, το Ηλιακό σύστημα και η δημιουργία του Ηλιακού μας Συστήματος». Συμμετείχαν 9 μαθητές από τη Β’ γυμνασίου και 9 από τη Γ’, υπό την καθοδήγηση ομάδας φοιτητριών του Φυσικού τμήματος του Πανεπιστημίου της Αθήνας .
Οι μαθητές, στη διάρκεια του προγράμματος ασχολήθηκαν με:
    •    τη δομή του Ήλιου και τη σημασία  του για τη διατήρηση της ζωής,
    •    την εναλλαγή ημέρας-νύχτας και την εναλλαγή των εποχών,
    •    την ιστορία και τη δομή του Ηλιακού μας Συστήματος.
Κατά τη διάρκεια του προγράμματος χρησιμοποιήσαμε video και προσομοιώσεις, συμπληρώσαμε φύλλα εργασίας, μελετήσαμε  ιστοσελίδες, κάναμε πειράματα και παίξαμε διαδραστικά παιχνίδια. Τα παιδιά   δούλεψαν σε ομάδες, αντάλλαξαν απόψεις και κατέληξαν σε κοινά συμπεράσματα, οικοδομώντας με τον τρόπο αυτό τη νέα γνώση. Δείγματα από το υλικό που χρησιμοποιήσαμε μπορείτε να βρείτε στους συνδέσμους που ακολουθούν.

Κατασκευή τηλεσκοπίου

Το ηλιακό μας σύστημα

Ηλιακές εκλείψεις

Οι Πλανήτες του Ηλιακού μας Συστήματος