Έρευνα για τον πληροφορικό αλφαβητισμό.

Κάθε χρόνο καταγράφουμε τα στοιχεία τόσο των μαθητών του σχολείου μας, όσο και των κηδεμόνων τους, ώστε να διασφαλίζουμε  ότι η επικοινωνία μαζί τους θα γίνεται χωρίς εμπόδια. Είναι πολύ σημαντικό να έχουμε μία αξιόπιστη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τόσο δική σας όσο και των κηδεμόνων σας, οπότε προσέξτε στη φόρμα που ακολουθεί να γράψετε σωστά και τις δύο διευθύνσεις. Σε περίπτωση που δεν έχετε ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ζητείστε να σας ενεργοποιήσει κάποιο λογαριασμό στο Σχολικό Δίκτυο ο καθηγητής σας, αφού αυτός είναι απαραίτητος  για τις ακαδημαϊκές σας ανάγκες εντός του σχολείου. Το ίδιο ζητείστε να γίνει και στην περίπτωση που χρησιμοποιείτε τη διεύθυνση κάποιου άλλου (των κηδεμόνων σας) ή στην περίπτωση που δε θέλετε να χρησιμοποιείτε το προσωπικό σας e mail για τις ανάγκες του σχολείου.
Επί τη ευκαιρία θα θέλαμε να καταγράψουμε τις συνήθειες σας σχετικά με την πληροφορική, τον εξοπλισμό που διαθέτετε κλπ, ώστε να σχεδιάσουμε τον τρόπο χρήσης του περιβάλλοντος της ηλεκτρονικής τάξης, καθώς και να βρούμε τρόπους για να διευκολύνουμε τους μαθητές μας να εξασφαλίσουν μία ορθή χρήση των Νέων Τεχνολογιών.
Πιέστε λοιπόν εδώ για να απαντήστε στο ερωτηματολόγιο που έχουμε δημιουργήσει.