Έρευνα για την Αναγνωστική Κατανόηση των κειμένων της Φυσικής (Μαρτ-Απρ 2013)

Ομάδα μαθητών του σχολείου μας συμμετείχε σε ερευνητικό πρόγραμμα το οποίο οργανώθηκε από το ΕΚΠΑ με θέμα την Ενίσχυση της Αναγνωστικής Κατανόησης των κειμένων της Φυσικής για μαθητές με και χωρίς Μαθησιακές  Δυσκολίες. Τοπρόγραμμα διήρκεσε δύο μήνες και υλοποιήθηεκ με μαθητές της Β Γυμνασίου οι οποίοι το διάστημα που πραγματοποιήθηκε το πρόγραμμα διδασκόντουσαν την ενότητα της Θερμότητας.

Πυρήνα του προγράμματος αποτέλεσε η διδασκαλία γνωστικών και μεταγνωστικών στρατηγικών στους μαθητές από τον καθηγητή/τρια της τάξης. Το διδακτικό πρόγραμμα αποτελούσε μια ιστορία κατά την οποία οι μαθητές θα έπρεπε να υποδυθούν τους Ερευνητές Φυσικών Μυστηρίων και να λύσουν υποθέσεις μέσα από την κατανόηση των ενοτήτων της Φυσικής που σχετίζονται με το αντικείμενο της Θερμότητας.

Η εφαρμογή του προγράμματος αξιολογήθηκε πριν, και στο τέλος της διδασκαλίας της ενότητας καθώς και 3 εβδομάδες μετά τη λήξη του. Οι μαθητές αξιολογήθηκαν με σταθμισμένα και μη τεστ επίδοσης στην αναγνωστική κατανόηση. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος  πραγματοποιήθηκαν συνεχείς παρατηρήσεις της διδασκαλίας και της εφαρμογής από φοιτητές του Φυσικού Τμήματος του Παν. Αθηνών.

Οι παρατηρήσεις τόσο από τη διδασκαλία του μαθήματος, όσο και τα αποτελέσματα της αξιολόγησης της εφαρμογής χρησιμοποιήθηκαν από τους φοιτητές στην εκπόνηση Διπλωματικών Εργασιών. 

Ερευνητικό πρόγραμμα Αστρονομίας (Νοέμβριος 2013)

DSC07444Από τις 16 Οκτωβρίου 2013 μέχρι και τις 13 Νοεμβρίου 2013 υλοποιήθηκε στο σχολείο μας το πρόγραμμα  με θέμα «Ο Ήλιος, το Ηλιακό σύστημα και η δημιουργία του Ηλιακού μας Συστήματος». Συμμετείχαν 9 μαθητές από τη Β’ γυμνασίου και 9 από τη Γ’, υπό την καθοδήγηση ομάδας φοιτητριών του Φυσικού τμήματος του Πανεπιστημίου της Αθήνας .
Οι μαθητές, στη διάρκεια του προγράμματος ασχολήθηκαν με:
    •    τη δομή του Ήλιου και τη σημασία  του για τη διατήρηση της ζωής,
    •    την εναλλαγή ημέρας-νύχτας και την εναλλαγή των εποχών,
    •    την ιστορία και τη δομή του Ηλιακού μας Συστήματος.
Κατά τη διάρκεια του προγράμματος χρησιμοποιήσαμε video και προσομοιώσεις, συμπληρώσαμε φύλλα εργασίας, μελετήσαμε  ιστοσελίδες, κάναμε πειράματα και παίξαμε διαδραστικά παιχνίδια. Τα παιδιά   δούλεψαν σε ομάδες, αντάλλαξαν απόψεις και κατέληξαν σε κοινά συμπεράσματα, οικοδομώντας με τον τρόπο αυτό τη νέα γνώση. Δείγματα από το υλικό που χρησιμοποιήσαμε μπορείτε να βρείτε στους συνδέσμους που ακολουθούν.

Κατασκευή τηλεσκοπίου

Το ηλιακό μας σύστημα

Ηλιακές εκλείψεις

Οι Πλανήτες του Ηλιακού μας Συστήματος

Πρόγραμμα Metafora (2012)

Από το τέλος Μαρτίου μέχρι τον Μάϊο του 2012, 15 μαθητές του σχολείου μας συμμετείχαν στο  ερευνητικό πρόγραμμα Metafora: “Learning to learn together: A visual language for social orchestration of educational activities”.

Το Metafora Project ξεκίνησε το 2010 και θα ολοκληρωθεί το 2013 με τη συνεργασία  Πανεπιστημίων και ερευνητικών κέντρων από διαφορετικές χώρες (Αγγλία, Ελλάδα, Γερμανία, Ιταλία, Ισραήλ). Από την Ελλάδα συμμετέχει το Εργαστήριο Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας του τμήματος Φ.Π.Ψ του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Στόχος  του προγράμματος είναι να μελετήσει το πώς, με κατάλληλα τεχνολογικά εργαλεία (λογισμικά και περιβάλλοντα ΗΥ), μπορούμε να επηρεάσουμε τον τρόπο και το πλαίσιο μάθησης (μαθαίνω πώς να μαθαίνω στα πλαίσια ομάδας με τη χρήση οπτικής/εικονικής γλώσσας), καθώς και τα επιστημονικά νοήματα που δημιουργούνται από τους μαθητές με τη χρήση μίας συγκεκριμένης υπολογιστικής  πλατφόρμας που αναπτύσσεται στα πλαίσια του προγράμματος.

Τα γνωστικά αντικείμενα που μελετώνται στα πλαίσια του προγράμματος είναι η φυσική , τα μαθηματικά και η επιστήμη του περιβάλλοντος. Στο σχολείο μας πραγματοποιήθηκε η κύρια έρευνα της Φυσικής. Από τα παιδιά που συμμετείχαν ζητήθηκε  να συνεργαστούν στην επίλυση διαφόρων προβλημάτων – προκλήσεων Φυσικής,  χρησιμοποιώντας  τρισδιάστατα παιχνίδια σε υπολογιστή (3D juggler), και να επικοινωνήσουν παράλληλα μεταξύ τους  μέσω ενός Web 2.0 εργαλείου (LASAD) για να ανταλλάξουν επιχειρήματα και να καταγράψουντην τακτική που ακολούθησαν.

Ασχέτως των ερευνητικών αποτελεσμάτων του προγράμματος ήταν μία απολαυστική εμπειρία την οποία όλοι χάρηκαν πολύ...