Η ταυτότητα του προγράμματος

waterfallΜε τη λήξη του σχολικού έτους ολοκληρώθηκε  το «δροσερό» πρόγραμμα: Οι Δρόμοι του Νερού. Κατά τη διάρκεια της χρονιάς οι μαθητές μελέτησαν την ιστορική, πολιτιστική, οικονομική διάσταση του νερού, διαχρονικά, στις ανθρώπινες κοινωνίες και την αναγκαιότητά του για την  ύπαρξη της ζωής. Ανέπτυξαν θέματα που σχετίζονται με όλες τις ανθρώπινες δραστηριότητες: τις συνέπειες της κατασκευής των φραγμάτων, της εκτροπής των ποταμών, της αποξήρανσης των λιμνών και της ρύπανσης  των υδάτινων πόρων κλπ.  Αναζήτησαν τρόπους αντιμετώπισης των προβλημάτων που προκύπτουν από τις ανθρωπογενείς δραστηριότητες όπως, για τη λειψυδρία: αφαλάτωση, έλεγχος γεωτρήσεων και για τη ρύπανση: έλεγχος βιομηχανιών…. Μέσα από έρευνα με ερωτηματολόγια έγινε αντιληπτή η σπουδαιότητα του νερού ως ύψιστο κοινωνικό αγαθό, μη εμπορεύσιμο, για κάθε μορφή ζωής πάνω στον πλανήτη μας.

Τις εργασίες μπορείτε να τις δείτε στη συνέχεια πατώντας πάνω στους σχετικούς δεσμούς.

Το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε με την εκπαιδευτική επίσκεψη στον Εύηνο ποταμό. 

Οι υπεύθυνες καθηγήτριες:
Σακκέτα Άγγελα
Ζομπανάκη Τόνια
Τραμπίδου Γεωργία