Πολιτιστικά Προγράμματα 2011-2012

Κατά το Σχολικό Έτος 2011-2012, στο σχολείο μας "τρέχουν" 9 πολιτιστικά και περιβαλλοντικά προγράμματα με τη συμμετοχή 17 εκπαιδευτικών και περισσότερων  από 100 μαθητών και μαθητριών  από  όλες τις τάξεις του σχολείου.

Η θεματική τους απλώνεται σε μεγάλη γκάμα, που αρχίζει από την ποίηση των τοίχων της Αθήνας και καταλήγει στην ιστορία και το marketing του καπνίσματος. Πιστεύουμε ότι μέχρι το τέλος της χρονιάς θα συνεχίσουμε  να δουλεύουμε με τον ίδιο ενθουσιασμό και πως το αποτέλεσμα θα είναι αξιόλογο και θα το χαρούμε όλοι μας.