Πολιτιστικά Προγράμματα

Στις σελίδες που είναι αφιερωμένες στα Πολιτιστικά Προγράμματα θα βρείτε πληροφορίες και υλικό που αφορά πολιτισιτκές και άλλες δράσεις του Σχολείου μας, οι οποίες υλοποιήθηκαν μέχρι το 2012. Τότε άρχσε να λειτουργεί ο θεσμός των ομίλων, με αποτέλεσμα όλες οι εξωδιδακτικές δραστηριότητες που υλοποιούνται στο σχολείο να αποτελούν πλέον αντικείμενο κάποιου Ομίλου