Στην ομάδα αυτή εντάσσονται οι όμιλοι που έχουν ως αντικείμενο την καλλιτεχνική έκφραση και δημιουργία. Για παράδειγμα εδώ ανήκει το Καλλιτεχνικό εργαστήρι, ο όμιλος Κινηματογράφου, ο Θεατρικός όμιλος και ...έπεται συνέχεια. 

art

Το site μας για την ΠΛΑΚΑ

Πρωτότυπες Διδακτικές Προτάσεις

Έχουμε μια ιδέα: πάμε... Αθήνα

Καλό και το σχολείο αλλά...