ομιλοιΌπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος θα λειτουργήσουν στο σχολείο μας οι όμιλοι Ενδιαφέροντος και Αριστείας. Οι προτάσεις είναι πολλές και ενδιαφέρουσες και η επιδίωξη θα είναι να μπορέσουμε να εμπλέξουμε όσο το δυνατόν περισσότερους μαθητές και μαθήτριες σε αυτούς. Σκεφτείτε λοιπόν ποιοι όμιλοι σας ενδιαφέρουν και δηλώστε μέχρι τρεις καταγράφοντας τόσο τη σειρά προτίμησης όσο και τον αριθμό των ομίλων στους οποίους τελικά θέλετε να συμμετάσχετε. Μπορείτε να συμμετάσχετε το πολύ σε δύο, σε περίπτωση όμως που θα σας ενδιέφερε και ένας τρίτος δηλώστε τον καταγράφοντας και τη σειρά προτίμησης ώστε τελικ, αν υπάρχει η δυνατότητα, να παρακολουθήσετε και αυτόν. Πάγια επιδίωξή μας  είναι να φέρουμε στους ομίλους και μαθητές από άλλα σχολεία, οπότε  παρακινείστε τους φίλους σας να συμμετάσχουν σε αυτούς.

Υποβολή αίτησης συμμετοχής

Για να συμμετάσχετε στους Ομίλους του σχολείου μας, πρώτα απ' όλα πρέπει να διαβάσετε την περιγραφή τους ώστε να καταλάβετε καλά περί τίνος πρόκειται. Αν λοιπόν βεβαιωθείτε ότι το αντικείμενο σας ενδιαφέρει, έχει έρθει η ώρα για να υποβάλετε αίτηση συμμετοχής. Η αίτηση πρέπει απαραίτητα να συνοδεύεται από δήλωση του  κηδεμόνα σας ότι γνωρίζει το καθεστώς λειτουργίας των ομίλων, ξέρει τις ώρες που λειτουργούν αυτοί καθώς και τις όποιες δεσμεύσεις προϋποοθέτει η συμμετοχή σας, κατανοεί ότι είναι πιθανόν να επισκεφτείτε μέρη εκτός σχολείου κλπ. Αρχικά λοιπόν θα υποβάλλετε την αίτησή σας ηλεκτρονικά και στη συνέχεια, ο κηδεμόνας σας θα συμπληρώσει και θα υπογράψει την έντυπη αίτηση, την οποία είτε θα υποβάλλει αυτοπροσώπως στο σχολείο, είτε θα τη στείλει με fax αφού πρώτα επικοινωνήσει τηλεφωνικά με το σχολείο.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η αίτηση των μαθητών του σχολείου μας είναι διαφορετική από αυτή των μαθητών που ανήκουν σε άλλα σχολεία.

Ηλεκτρονική Αίτηση για τους μαθητές του 1ου Πειρ Γυμνασίου  Έντυπη Αίτηση μαθητών του 1ου Πειρ Γυμνασίου (τη συμπληρώνει και την υπογράφει ο κηδεμόνας)
Ηλεκτρονική Αίτηση για τους μαθητές άλλων σχολείων Έντυπη Αίτηση μαθητών άλλων σχολείων (τη συμπληρώνει και την υπογράφει ο κηδεμόνας)

Περιγραφή των Ομίλων του 2018-19

votsalaΟι Όμιλοι τείνουν να γίνουν αναπόσπαστο κομμάτι του σχολείου μας. Επιδιώκουμε μέσα παό αυτούς, να δίνουμε την ευκαιρία τους μαθητές τόσο του δικού μας όσο και άλλων σχολείων, να έρθουν σε επαφή με θέματα που δεν πρόκειται να συναντήσουν στο επισημο αναλυτικό πρόγραμμα. Κάθε μαθητής ή μαθήτρια μπορεί να συμμετάσχει  σε δύο ομίλους, ανάλογα με τα ενδιαφέροντά  και τον χρόνο που διαθέτει.

Αφού διαβάσετε τις σύντομες περιγραφές που υπάρχουν στον πίνακα που ακολουθεί, δηλώστε συμμετοχή σε όλους τους ομίλους οι οποίοι σας ενδιαφέρουν, καταγράφοντας και τη σειρά προτίμησης που έχετε. Μη ξεχάσετε να ενημερώσετε και τους φίλους σας  από άλλα σχολεία αφού και αυτοί μπορούν να συμμετάσχουν  αν τους ενδιαφέρει.

science at play

 

Γαλλική Γλώσσα και Πολιτισμός

Ο Όμιλος Γαλλικών απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες Γυμνασίου οι οποίοι μαθαίνουν τη γαλλική γλώσσα και θα ήθελαν να εμβαθύνουν στη γαλλική κουλτούρα και τον γαλλικό πολιτισμό μέσα από το τραγούδι, τον κινηματογράφο, το θέατρο και τη λογοτεχνία. Επίσης, οι μαθητές θα έρθουν σε επαφή με τον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο και θα χρησιμοποιήσουν το διαδίκτυο με σκοπό να αναπτύξουν τις επικοινωνιακές τους δεξιότητες. 
Επιπλέον, οι μαθητές που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα του ομίλου Γαλλικής Γλώσσας θα εξασκηθούν κατάλληλα ώστε να είναι σε θέση να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας επιπέδου Α2-B2. 

Υπεύθυνη Εκπαιδευτικός: Γαλάνη Μαρίτα
Ώρες Προγράμμστος: Ο όμιλος θα είναι 2 ωρος και οι συναντήσεις θα γίνονται  κάθε  Τρίτη

«Θρύλοι» και «Ιστορίες»

Στόχος του συγκεκριμένου Ομίλου είναι τα παιδιά να συζητήσουν την έννοια του «μύθου» και να εξετάσουν μέσα από συγκεκριμένα παραδείγματα πώς διαχέονται οι μύθοι στην ιστορική πραγματικότητα. Ο στόχος θα είναι να διακρίνουν το νήμα που συνδέει έναν μύθο με ένα συγκεκριμένο ιστορικό γεγονός ώστε τελικά να έχουν τελικά την ευκαιρία να κατανοήσουν πώς με βάση τους μύθους «κατασκευάζεται» η ιστορική πραγματικότητα. Δίνοντας το προβάδισμα στη φαντασία, μέσα από παιχνίδια ρόλων, θα δημιουργήσουν μύθους σε συσχετισμό με τη δική τους πραγματικότητα και θα δουν τις επιδράσεις τους. Χρησιμοποιώντας ΤΠΕ θα καταγράψουν το υλικό τους σε ψηφιακή μορφή και θα δημιουργήσουν ένα blog στο οποίο θα αποτυπώσουν την πορεία της δουλειάς τους και την εμπειρία τους.

Υπεύθυνος Εκπαιδευτικός:  Γιαννακοπούλου Πόλυ
Ώρες Προγράμματος: Ο όμιλος θα είναι 2ωρος και οι συναντήσεις θα γίνονται κάθε Τρίτη.


Debate and MUN

Στόχος του συγκεκριμένου Ομίλου είναι τα παιδιά να δημιουργήσουν μία ομάδα που θα εξασκηθεί στις τεχνικές του Debate στα Αγγλικά. Παράλληλα, η διαρκής χρήση της Αγγλικής γλώσσας θα δώσει μεγάλη ώθηση στην ικανότητά τους για προφορική έκφραση, θα βελτιώσει το λεξιλόγιο τους και τη συνολική επαφή τους με την Αγγλική γλώσσα.  Κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς θα ασχοληθούμε με κείμενα και υλικό που είναι κατάλληλα τόσο για τους διαγωνισμούς Debate όσο και για τους διαγωνισμούς που γίνονται σύμφωνα με το μοντέλο του MUN (Model United Nation) στους οποίους θα συμμετάσχει η ομάδα του ομίλου. 

Υπεύθυνη Εκπαιδευτικός: Μπομπόλου Ειρήνη 
Ώρες Προγράμματος:
 Ο όμιλος θα είναι 2ωρος και οι συναντήσεις θα γίνονται κάθε Πέμπτη.

Young Playwrights in Action

Do you like reading literary books? Are you fond of mysteries? Do you want to stimulate your mind with interesting conversations? Can you use your reasoning powers to spot the criminal? How about using your brains to solve mysteries? Would you like to write your own script and improvise?
Then join this club! Expand your reading horizons! Follow detective stories closely and sharpen your wits! Keep your brain stimulated through learning and keep it in good working order! Join creative activities! Let your creative side loose! Come out of your shell, explore and act! Get involved in writing your own script and perform!
You will be amazed at how a book can move you. It will be a great way to explore, interact with fellow students and have great fun. You will find yourself laughing at and with them and we all know how good laughter is for us. It will take some serious skill to craft a plot but you will be surprised by the outcome. Performing in front of your fellow club members (and maybe the school community) will soon become a comfortable experience. It’s up to you!
‘Use that fluff of yours you call a brain’ – Agatha Christie
‘Elementary’ – Sherlock Holmes

Υπεύθυνη Εκπαιδευτικός: Καλογερλακου Κλεοπάτρα  
Ώρες Προγράμματος:
 Ο όμιλος θα είναι 2ωρος και οι συναντήσεις θα γίνονται κάθε Παρασκευή.

Νεομυθολογια: Σύγχρονοι Μύθοι

Στο πλαίσιο του ομίλου θα ασχοληθούμε με τους σύγχρονους μύθους τους οποίους θα τους συνατήσουμε παντού όπου αυτοί υπάρχουν. Για παράδειγμα, θα τους αναζητήσουμε στον κινηματογράφο με ταινίες όπως το Star Trek και τις  ταινίες δράσεις των υπερηρώων, στη λογοτεχνία του Harry Potter ή του Τόλκιν, στα Κόμιξ των εταιριών DC και Marvel,  στα βινετοπαιχνίδια όπως το The Legend of Zelda και αλλού.
Θα δούμε πώς σε όλα αυτά τα δημιουργήματα χρησιμοποιούνται οι παραδοσιακές θρησκείες και οι μυθολογίες του παρελθόντος, αφού πρώτα υποσούν τις κατάλληλες μεταλλαγές και τροποποιήσεις στη μορφή, στα σύμβολα και στους ρόλους των ηρώων.

Υπεύθυνη Εκπαιδευτικός: Ξυδάκης Γιάννης
Ώρες Προγράμματος: Ο Όμιλος θα είναι 2ωρος και οι συνατήσεις θα γίνονται κάθε Δευτέρα.


Τολμώ, Επιχειρώ, Κερδίζω

Πρωταρχικός σκοπός του ομίλου είναι η  εφαρμογή της δραστηριότητας «Οικονομία - Επιχειρηματικότητα» στην πρακτική της πλευρά, προσδοκώντας στην ουσιαστική επαφή των μαθητών με τον επαγγελματικό στίβο και την παραγωγική - επιχειρηματική διαδικασία.
Μέσα από τη συμμετοχή τους στον όμιλο, οι μαθητές θα αποκομίσουν μια πραγματική βιωματική εμπειρία σχετικά με τον κόσμο τον επιχειρήσεων: θα δημιουργήσουν τη δική τους επιχείρηση, θα μοιράσουν ρόλους και αρμοδιότητες, θα καταρτίσουν επιχειρηματικά σχέδια και θα αναλάβουν ευθύνες για την πορεία της εταιρείας, πάντα σε συνεργασία με επιτυχημένους επιχειρηματίες και στελέχη επιχειρήσεων.
Βασική επιδίωξη του ομίλου, είναι να αναπτύξουν οι μαθητές δεξιότητες, απαραίτητες για την μετέπειτα προσωπική τους επαγγελματική πορεία και επιτυχία. Να κατανοήσουν την έννοια της αυτό-απασχόλησης, να αναλάβουν πρωτοβουλίες και να μάθουν να αντιμετωπίζουν τις επιχειρηματικές αντιξοότητες.

Υπεύθυνος Εκπαιδευτικός: Λούντζη Μαριλού
Ώρες Προγράμματος: Ο Όμιλος θα είναι 2ωρος και οι συνατήσεις θα γίνονται κάθε Δευτέρα.

Αθλητική και Διατροφική παραΚΙΝΗΣΗ

Στόχος του ομίλου είναι οι μαθητές, να αποκτήσουν βιωματικά τις δεξιότητες για την καταγραφή, παρακολούθηση, και βελτίωση της σωματοδομής τους (ΔΜΣ, ισοζύγιο θερμίδων, σωματικό βάρος, ποσοστό λίπους, κ.α), το σχεδιασμό της καθημερινής ισορροπημένης διατροφής τους (διαιτολόγιο), την αλλαγή των διατροφικών - αθλητικών συνηθειών τους, το σχεδιασμό της φυσικής κατάστασης (με αθλητικές δράσεις εντός σχολείου), και την παρακίνηση στην άσκησης τους (εκτός σχολείου). Συγκεκριμένα θα μάθουμε:
  • Να ελέγχουμε το σωματικό μας βάρος και τη φυσική μας κατάσταση.
  • Να αλλάζουμε τις καθιστικές μας συνήθειες σε κινητικές.
  • Να επιλέγουμε φυσικές και να συμμετέχουμε σε αθλητικές δραστηριότητες πέρα από τις συνηθισμένες εκτός σχολείου.
  • Να υιοθετούμε διατροφικές συνήθειες με βάση τα τρόφιμα υψηλής διατροφικής αξίας.
  • Να σχεδιάζουμε το προσωπικό ημερολόγιο διατροφής με βάση τις ανάγκες μας.
  • Να συμπληρώνουμε το εβδομαδιαίο προσωπικό μας διαιτολόγιο με βάση το επίπεδο άσκησης μας.
  • Να συνδυάζουμε την διατροφή με την άσκηση.
  • Να συμμετέχουμε στην διεξαγωγή έρευνας πεδίου, με τα άλλα πειραματικά σχολεία για την αποτύπωση των διατροφικών και αθλητικών συνηθειών των εφήβων.
  • Να αναρτούμε τις δραστηριότητες και τις δράσεις στο blog του ομίλου.
  • Να ενημερωνόμαστε από εξειδικευμένους επιστήμονες.
Υπεύθυνος καθηγητής: Σάρλας Γιώργος
Ώρες Προγράμματος: Ο Όμιλος θα είναι 2ωρος και οι συνατήσεις θα γίνονται κάθε Δευτέρα.

Μαθηματική Σκέψη

Ο όμιλος Μαθηματικής Σκέψης, φέτος θα επικεντρωθεί στην αναζήτηση του "διαφορετικού στα Μαθηματικά". Με πρόσχημα τη συμμετοχή σε μαθηματικούς διαγωνισμούς, θα περάσουμε τη χρονιά ασχολούμενοι με μαθηματικές σπαζοκεφαλιές, μαθηματικά παράδοξα, παράξενα προβήματα, διάσημες απόδειξεις και γενικά οτιδήποτε μπορεί να μας κάνει να καταλάβουμε γιατίτα μαθηματικά τρόμαζαν πολλούς αλλά, παράλληλα, μάγευαν και σαγήνευαν άλλους τόσους.

Υπεύθυνος
Εκπαιδευτικός: Παλαιογιαννίδης Δημήτρης
Ώρες Προγράμματος: Ο Όμιλος θα είναι 2ωρος και οι συνατήσεις θα γίνονται κάθε Πέμπτη.

Οι Άνθρωποι, η Πόλη και η Μνήμη μέσα από την τέχνη

Ιστορία της Τέχνης και της Αρχιτεκτονικής, μέσα από: περιηγήσεις στην πόλη, επισκέψεις σε μνημεία, μουσεία και την Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών, ομιλίες καλλιτεχνών και ειδικών, γνωριμία με το έργο καλλιτεχνών και κινημάτων με θεματολογία την πόλη και τα μνημεία. Καλλιτεχνική δημιουργία στο εργαστήριο: Ζωγραφική, φωτογραφία, ψηφιακή επεξεργασία, κολάζ, γκράφιτι-τοιχογραφία animation, video.

Υπεύθυνοι Εκπαιδευτικοί:
  Πάλλα Ευγενία
Ώρες Προγράμματος: Ο όμιλος θα είναι 2ωρος και οι συναντήσεις θα γίνονται  κάθε Τρίτη. 

HACKERSPACE

Οι μαθητές με την χρήση του AppInventor θα μάθουν να προγραμματίζουν εφαρμογές για το έξυπνες κινητές συσκευές με Λειτουργικό Σύστημα Android. Επίσης θα μπορούν να συνθέσουν μια ρομποτική κατασκευή Lego. Τελικό στάδιο θα είναι η δημιουργία εφαρμογών και ρομποτικών κατασκευών που θα εκμεταλλεύονται την διαλειτουργικότητα μεταξύ των έξυπνων συσκευών και των Lego Mindstorms

Υπεύθυνος Εκπαιδευτικός: Τσουράκης Θοδωρής
Ώρες Προγράμματος: Ο Όμιλος θα είναι 2ωρος και οι συνατήσεις θα γίνονται κάθε Πέμπτη.

Ρητορική και Αντιλογία

Ο όμιλος αναζητά μαθητές/τριες   που ενδιαφέρονται για όσα συμβαίνουν στον κόσμο και έχουν απόψεις  τις οποίες τους αρέσει να υπερασπίζονται με επιχειρήματα και πάθος.  Στις εβδομαδιαίες συναντήσεις μας, με πολλές ευχάριστες και υποστηρικτικές ασκήσεις (σκεπτόμενα καπέλα Dε Βοno, τεχνική Scamper, θεατρικό παιχνίδι κ.α.),  οι συμμετέχοντες  χτίζουν σταδιακά την αυτοπεποίθησή τους και αναπτύσσουν τη δημιουργική σκέψη, τη φαντασία και την κριτική τους.   Παιχνίδια ρόλων,  εκφραστική ανάγνωση,  αυθόρμητος λόγος,  και  συχνά debates  σε θέματα της επικαιρότητας εξασφαλίζουν τη συνεχή βελτίωσή των παιδιών  στην τέχνη  του καλού ομιλητή και ακροατή.  Στη διάρκεια της χρονιάς τα μέλη του ομίλου παίρνουν μέρος σε φιλικές συναντήσεις με άλλα σχολεία και τέλος λαμβάνουν  μέρος στους  επίσημους αγώνες Ρητορικής για Γυμνάσια τους οποίους  το σχολείο μας συνδιοργανώνει από κοινού με άλλα 18 δημόσια και ιδιωτικά  σχολεία της Αττικής  εδώ και μία τριετία.

Υπεύθυνες Εκπαιδευτικοί:
 
Μαστιχιάδου Εύη, Νικήτα Κατερίνα
Ώρες ΠρογράμματοςΟ όμιλος θα είναι 2ωρος και οι συναντήσεις θα γίνονται κάθε Παρασκευή


Βιολογία και Αειφορία

Στο όμιλο θα ασχοληθούμε με τη συμβολή της επιστήμης της Βιολογίας σε θέματα που αφορούν στην υγεία των εφήβων καθώς και σε θέματα αειφορίας και προστασίας του περιβάλλοντος. Θα δουλέψουμε με μικροσκόπια και με πειραματικές διατάξεις, θα εξοικειωθούμε με την επιστημονική μεθοδολογία, θα μάθουμε να παρατηρούμε, να περιγράφουμε, να συγκρίνουμε, να ταξινομούμε και να διατυπώνουμε υποθέσεις και συμπεράσματα, Θα αναγνωρίσουμε τη συμβολή της Βιολογίας στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής του ανθρώπου και του περιβάλλοντος. Παράλληλα, θα εργαστούμε συνεργατικά και θα καλλιεργήσουμε τις δεξιότητες εκείνες που είναι απαραίτητες για να υποστηρίξουμε μία άποψη.

Υπεύθυνη Εκπαιδευτικός:
 Μπάκα Μαριάνθη 
Ώρες Προγράμματος: Ο όμιλος θα είναι  2 ωρες και το πότε θα γίνονται οι συναντήσεις θα γίνονται κάθε Δευτέρα.

114, Adrianou Rock Band

Για να μη λέμε πολλά είναι ο όμιλος που θα παίζει μουσική. Με κάθε τρόπο: με τη φωνή, κιθάρες, βιολιά, ντράμς, πιάνο, αρμόνιο. Ο βασικός στόχος είναι να το απολαμβάνουμε, να γινόμαστε καλύτεροι και ...τελικά να δώσουμε και σε άλλους την ευκαιρία να μας απολαύσουν με συναυλίες σε γιορτές και πανηγύρεις. Ευπρόσδεκτοι όσοι παίζουν όργανο, τραγουδάνε, μουρμουρίζουν ή τελικά απολαμβάνουν τη μουσική. επειδή θα υπάρχει κοσμοσυρρόη πιθανόν να προηγηθεί audition.

Υπεύθυνος Εκπαιδευτικός: Βασίλης Μητρόπουλος
Ώρες Προγράμματος: Ο Όμιλος θα είναι 2ωρος και οι συνατήσεις θα γίνονται κάθε Τετάρτη.


Η ζωή στη Βιβλιοθήκη

Στόχος του συγκεκριμένου Ομίλου είναι οι μαθητές, αρχικά, να εξοικειωθούν περαιτέρω με τον ιδιαίτερο χώρο της βιβλιοθήκης του σχολείου. Να αντιληφθούν ότι η Σχολική βιβλιοθήκη δεν είναι «αποθήκη βιβλίων», αλλά αποτελεί το κέντρο πληροφόρησης, αναζήτησης και πνευματικής καλλιέργειας. Μπορεί να μετατραπεί σε χώρο συνάντησης των μαθητών και να συμβάλει στην οργάνωση της έρευνας ενός προεπιλεγμένου θέματος. Οι μαθητές θα γνωρίσουν νέες μηχανές αναζήτησης της βιβλιογραφίας με πρωτότυπες δραστηριότητες. Επιπλέον, η ιστορική έρευνα και η αναφορά στις μεγάλες βιβλιοθήκες από την Αρχαιότητα μέχρι σήμερα θα συμβάλει σε περαιτέρω μελέτη του ρόλου των βιβλιοθηκών για τη μετάβαση από μια ιστορική εποχή σε μια άλλη.
Η σύνδεση μεγάλων Ελλήνων λογοτεχνών με τις βιβλιοθήκες επιβεβαιώνει την βαθιά επίδραση στο έργο τους. Απτό παράδειγμα αποτελεί ο Κ.Π.Καβάφης, του οποίου το έργο θα γίνει αντικείμενο βαθύτερης μελέτης και παρουσίασης.
Στο πλαίσιο του ομίλου θα μάθουμε πώς γίνεται μία βιβλιογραφική έρευνα, θα μάθουμε να καταγράφουμε βιβλία, ενώ θα θαυμάσουμε και θα μελετήσουμε τη συλλογή ιστορικών τίτλων του σχολείου μας η οποία περιλαμβάνει πολύτιμα βιβλία που τυπώθηκαν σε άλλες εποχές.

Υπεύθυνη Εκπαιδευτικός:
 Κάρτσακα Χρυσούλα 
Ώρες Προγράμματος: Ο Όμιλος θα είναι 2ωρος και οι συνατήσεις θα γίνονται κάθε Τρίτη.