Οδηγοί των Μουσείων

Πρόκειται για τις εκδόσεις του Ιδρύματος Λάτση για τα σημαντικότερα Ελληνικά Μουσεία. Προφανώς και δεν υποκαθιστούν την επίσκεψη στο μουσείο αλλά είναι ιδανικοί για να κάνουμε μία πολύ καλή προετοιμασία....

http://www.latsis-foundation.org/gr/8/e-library.html