Διδακτική Πρόταση Ιστορίας (2014)

Το μάθημα της Ιστορίας στο πλαίσιο της ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας δίνει την ευκαιρία στους μαθητές, σε συνεργασία με τους συμμαθητές τους, να αναζητήσουν ιστορικές πηγές και δευτερεύουσα βιβλιογραφία πουμε την παράλληληχρήση οπτικοαστικού υλικού θα τους βοηθήσουν να ανασυνθέσουν εικόνες της ιστορικής πραγματικότητας και να αναπτύξουν κριτική και συνδυαστική σκέψη. Η συγκεκριμένη μέθοδος συμβάλλει στο να προσεγγίσουν τα ιστορικά γεγονότα μέσω της προσωπικής συμμετοχής και της ομαδικής εργασίας αλλά και να καλλιεργήσουν τις δυνατότητες που τους δίνει η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών.

Στόχος των εργασιών που παρατίθενται εδώ είναι οι μαθητές μας να αποκομίσουν τα οφέλη αυτά και να αγαπήσουν το μάθημα της Ιστορίας μέσα από τη συμβολή τους στη διδασκαλία της. Πράγματι το αποτέλεσμα εκπλήσσει με την επιλογή των θεματικών, το εύρος των πληροφοριών, την κριτική αντιμετώπιση και τη δυνατότητα συγκριτικής διερεύνησης!!

anc spart ed anc athensanc spart 2
kapodistr science 20 centind rev
nazis 5 russian revolution 1

Ενεργοί Πολίτες για την αντιμετώπιση των κοινωνικών προβλημάτων. (2013)

Στο πλαίσιο του μαθήματος της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της χρονιάς, η δράση με τίτλο «Ενεργοί Πολίτες για την Αντιμετώπιση των Κοινωνικών Προβλημάτων». Ο στόχος της ήταν να αντιληφθούν οι μαθητές/μαθήτριες τη σημασία της ενεργού εμπλοκής των πολιτών για την επίλυση κρίσιμων κοινωνικών προβλημάτων. Περιλάμβανε τη γνωριμία και επαφή με οργανώσεις που δραστηριοποιούνται σε θέματα υπεράσπισης δικαιωμάτων, γυναικών, περιβάλλοντος και αντιμετώπισης του ρατσισμού. Στο πλαίσιο της δράσης οι μαθητές/μαθήτριες επέλεξαν κάποιο θέμα, το οποίο αφού το μελέτησαν μέσα από τη δουλειά τους σε ομάδα,   ανέλαβαν να το παρουσιάσουν στους συμμαθητές τους. Έτσι ετοιμασααν ηλεκτρονικές παρουσιάσεις σε power point,καθώς και αφίσες τις οποίες αναρτήσαμε στους χώρους του σχολείου.

Βασίλης Μπογιατζής [ΠΕ 02] 

 • 344D426C
 • 5889D320
 • DSC04531
 • DSC04532
 • DSC04540
 • DSCF1495
 • DSCF1499
 • DSCF1501
 • DSCF1508
 • DSCF1511
 • DSCF1515
 • P2010018
 • P2010019

 

Γ1 Γ2 Γ3
fam viol amne  zoa
arktouros-logo-620x484 rac pol
red cross  wom metan
doct front     1 racis via
green nark ghpe
  alc  

Από το Άτομο στον Πολίτη της Ευρώπης και του Κόσμου

Στο πλαίσιο του μαθήματος της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής «δοκιμάζεται» φέτος στο σχολείο μας μια διδακτική πρόταση με τίτλο " Από την αλληλεπίδραση ατόμου-κοινωνίας/πολιτείας στους πολίτες της Ευρώπης και του Κόσμου". 

Στόχος είναι να αναδειχθεί ο δυναμικός χαρακτήρας των ιστορικοκοινωνικών εξελίξεων, κυρίως στην Ευρώπη και να διαμορφωθεί ένα δημοκρατικό πλαίσιο συζήτησης και προβληματισμού, προκειμένου οι μαθητές να έχουν την ευκαιρία να εκφράσουν ανοικτά και τεκμηριωμένα τις απόψεις τους, καλλιεργώντας παράλληλα τόσο τον προφορικό, όσο και τον γραπτό τους λόγο. 

Ο χαρακτήρας της πρότασης είναι διαθεματικός εμπλέκοντας το υλικό της Ιστορίας και της Νεοελληνικής Γλώσσας της Γ΄ Γυμνασίου. Η θεματολογία αναπτύσσεται γύρω από τέσσερις άξονες: Το Άτομο και η Κοινωνία, Το Άτομο και η Πολιτεία, Το Άτομο και η Ευρωπαϊκή Ένωση, Το Άτομο και η Διεθνής Κοινότητα. 

Χρησιμοποιούνται κείμενα σύγχρονου θεωρητικού/δοκιμιακού λόγου και πρωτογενούς στοχασμού, τα οποία άπτονται των ζητημάτων που εξετάζονται, αλλά και άλλο υλικό όπως κινηματογραφικές ταινίες, μαρτυρίες και συνεντεύξεις, δεδομένου ότι τα ανθρώπινα και κοινωνικά δικαιώματα δεν είναι μόνο ζήτημα μυαλού, αλλά και «καρδιάς». 

Οι μαθητές και οι μαθήτριες επεξεργάζονται το υλικό κάθε ενότητας χωρισμένοι σε ομάδες, αξιοποιώντας τα πλεονεκτήματα της ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας. Η επεξεργασία ολοκληρώνεται με σύνταξη δοκιμιακού κειμένου τόσο σε επίπεδο ομάδας, όσο και σε ατομικό επίπεδο με ανάθεση εργασίας. Οι εργασίες παρουσιάζονται μέσα στην τάξη, αποτελώντας την αφορμή γόνιμων συζητήσεων, ενώ προβλέπεται να δοθούν προς επεξεργασία και θέματα project, με άξονα τις ιδέες του Διαφωτισμού στον ελλαδικό χώρο όπως αυτές προσλαμβάνονται ενεργητικά και εκφράζονται στο έργο των Αδαμάντιου Κοραή και Ρήγα Φεραίου.

 Τα θέματα που θα επιδιώξουμε να μελετήσουμε καθώς και την ενδεικτική βιλιογραφία που θα χρησιμοποιήσουμε,  μποτρείτε να τα δείτε εδώ,

Διαθεματικές Προσεγγίσεις στα Θρησκευτικά

Στο πλαίσιο της μαθητοκεντρικής διδασκαλίας σύμφωνα με τις αρχές του  “Νέου  Σχολείου” και τις προδιαγραφές  της ευρωπαϊκής  αλλά και της παγκόσμιας διάστασης της παιδείας δρομολογείται μια ριζοσπαστική αλλαγή στην κουλτούρα των σχολείων και στην προσέγγιση της γνώσης.

 Ο ρόλος του εκπαιδευτικού επαναπροσδιορίζεται και διαμορφώνεται σε ρόλο διαμεσολαβητή, καθοδηγητή  και εμψυχωτή που εκπαιδεύει, παροτρύνει και ενθαρρύνει τους διδασκόμενους να μάθουν πώς να μαθαίνουν,  ν’ αναζητούν  και να κατασκευάζουν τη γνώση, να ερευνούν και να διερευνούν διεπιστημονικά και διαθεματικά, να αξιοποιούν τις νέες τεχνολογίες, ν’ ανακαλύπτουν και να καλλιεργούν τις δεξιότητές τους, να γίνονται δηλαδή συνδημιουργοί και συνδιαμορφωτές της διδασκαλίας και του σχολικού γίγνεσθαι.

Ανταποκρινόμενοι θετικά και πρόθυμα στα παραπάνω, οι μαθητές μας  δημιούργησαν με το δικό τους, αξιοσημείωτο και αξιοθαύμαστο τρόπο τις δικές τους διδακτικές προτάσεις, μεσ’ από ατομικές  ή  ομαδοσυνεργατικές  εργασίες που εκπλήσσουν ευχάριστα για τη σαφήνεια, την εφευρετικότητα και το δημιουργικό πνεύμα που τις διακρίνει.

 

Η δημιουργία, η ζωή και η ευχαριστία του ανθρώπου προς το Θεό.

Το Άστρο των Χριστουγέννων

Η Θέση της Πεντηκοστής στον Κόσμο.